اعتراض کارگران شهرداری مریوان نسبت به ادامه پرداخت نشدن حقوق‌‌های عقب افتاده

کارگران شهرداری مریوان که تعداد آنها حدود ۳۰۰ نفر است، نسبت به عدم پرداخت بیش از ۶ ماه دستمزد و حقوق‌شان معترضند. همچنین مطالبات مزدی آنها از دو سال گذشته پرداخت نشده است.

این کـارگران که بعد از مراجعات مکرر به استانداری در هفته گذشته، تنها یک ماه دستمزد پایه دریافت کردند اکنون می‌گویند: «بعد از پرداخت یک ماه حقوق پایه، دیگر حتی یک ریال به حساب ما واریز نکردند. گرچه استانداری به شهرداری مریوان تأکید کرده بود که حقوق کـارگران را بپردازند، باز هم این کار انجام نشد.»

این کـارگران با اعتراض به وعده و وعیدهای مقامات مختلف می‌گویند: «خواسته ما خیلی ساده است، پرداخت سر وقت حقوق تا محتاج کولبری نباشیم. با شش ماه دستمزد پرداخت نشده چطور قرار است زندگی کنیم، چرا مسئولان شهرداری فکری به حال ما نمی‌کنند؟ دیگر درمانده شده‌ایم و نمی‌دانیم به کجا مراجعه کنیم؟»

کارگران شهرداری در هفته‌های گذشته بارها اعتراض کردند، حتی نمایندگان آنها به استانداری کردستان رفتند و مشکلات خود را با مقامات استانداری در میان گذاشتند، این در حالیست که شهرداری مریوان هر بار اعلام کرده است نقدینگی ندارد و دچار مشکلات مالی است.

لازم به ذکر است که کارگران شهرداری مریوان نسبت به ۷ ماه دستمزد پرداخت نشده همکاران خود و اینکه برای تأمین هزینه‌های زندگی به کولبری روی آورده‌اند، معترض هستند.

  • دستمزدهای پرداخت نشده؛ کولبری کارگران شهرداری مریوان و اعتراض کـارگران شهرداری جهرم

کـارگران شهرداری پیشتر گفته بودند:‌ «هیچ راهی برای احقاق حق و تأمین معاش نداریم، جر کولبری چه کنیم؟»

اکنون پس از گذشت ۵ روز و با اینکه استانداری از شهرداری مریوان خواسته بود که حقوق کـارگران واریز شود، کـارگران نسبت به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق پرداخت نشده خود معترض هستند.

Share: