اعتراض کارگران شهرداری مسجدسلیمان نسبت به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و عیدی

کارگران شهرداری مسجدسلیمان، با اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و آشفتگی شهرداری این شهر از جمله عدم پرداخت سه ماه حقوق و عیدی، اعتراض کردند.

رسول بنام، نماینده کارگران شهرداری مسجدسلیمان، ضمن خبر اعتراض کارگران گفت: «علاوه بر مطالبات سه ماه حقوق پرداخت‌نشده و عیدی، حق بیمه تأمین اجتماعی کلیه کارکنان اعم از کارگری، کارمندی، رسمی، پیمانی و قراردادی پرداخت نشده است.»

وی افزود: «چندین ماه تأخیر و هر ماه با کش و قوس‌های فراوان، بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی، باعث بروز مشکلات عدیده در حوزه سلامت کارکنان و کارگران شهرداری شده و تبعات ناشی از انباشت چند میلیاردی این بدهی‌ها، چالش بزرگ این سازمان در آینده خواهد بود.»

وی با توجه به ناتوانی شهرداری در تأمین حقوق و مزایای کارکنان، ادامه داد:‌ «متأسفانه همه روزه شاهد استخدام‌های بی‌رویه با استفاده از رانت‌های فامیلی و سیاسی هستیم که این سازمان‌‌ هزار مشکل را به حد انفجار رسانده و کنترل نیروی انسانی را غیرممکن نموده است؛ در حالی که بسیاری از واحد‌های شهرداری دیگر صندلی خالی جهت نشستن کارکنان جدیدالورود ندارد.»

نماینده کارگران افزود: «عدم وجود امنیت شغلی، امنیت روانی و برخوردهای فاقد احترام و ناشی از حب و بغض توسط شخص اول این سازمان، اغلب با کارکنان باتجربه قدیمی، رسمی و کارآزموده، جابجایی‌های مکرر و انتصاب مدیران داخلی شهرداری، بعضاً از افراد بی‌تجربه و کم‌سواد براساس معیارهای غیراداری سبب ایجاد یأس و ناامیدی در بین کارکنان و کاهش راندمان خدماتی شهرداری در این مقطع حساس گردیده است.»

عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری تهران

وی در پایان عنوان کرد:‌ «با توجه به مصالح عمومی و جهت جلوگیری از بروز فضای ناشی از اعتراض و اعتصابات گسترده و تبعات منفی ناشی از آن در شهر، از مسئولین مربوطه علی‌الخصوص استاندار، فرماندار، دادستان و سایر مقامات مسئول، خواستاریم برای حل مشکلات، ورود کرده و جهت ساماندهی اوضاع، اقدام عاجل نمایند.»

براساس این گزارش، عدم کنترل قراردادهای پیمانکاری، خریدها و مخارج در شهرداری، به دلیل فقدان جایگاه نظارتی و نبود بازرسی مشخص و همچنین عدم برخورد قاطع با خاطیان، باعث افزایش مشکلاتی به ویژه مشکلات مالی گردیده است.Share: