اعتراض کارگران فولادین ذوب آمل نسبت به عدم بازگشت به کار ۶۰۰ نفر از همکاران‌شان

بیش از ۶۰۰ نفر ار کارگران فولادین ذوب آمل (فذا) هنوز حکم بازگشت به کار دریافت نکرده‌اند. کارگران فولادین ذوب آمل نسبت به تداوم عدم بازگشت به کار بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران معترض هستند.

به گفته آنها، تعدادی از همکارانشان طی روزهای گذشته به کار بازگشته‌اند و اخیراً در بخش فراصنعت، زیرمجموعه هلدینگ فولادین ذوب آمل، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر مشغول به کار شده‌اند. اما هنوز تماسی از سوی شرکت برای بازگشت به کار بیش از ۶۰۰ کارگر صورت نگرفته است. این در حالی است که تعدادی از کارگران هنوز بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

لازم به ذکر است که فولادین ذوب آمل (فذا) نزدیک به ۱۶۰۰ کارگر دارد که به علت مشکلاتی که با ایران خودرو در عقد قراردادها و فروش محصولات داشت، تعدادی را اخراج کرده بود. البته نزدیک به ۱۴۰۰ کارگر واقع در شهرک صنعتی آمل مشغول به کار بوده‌اند که بعد از گذشت دو ماه و نیم تنها ۷۲۰ نفر به کار بازگشتند.

لازم به ذکر است که کارگران فولادین ذوب آمل از ابتدای آبان ۹۸ بیکار شده بودند و اکنون نزدیک به سه ماه است که هنوز ۶۰۰ نفر از این کارگران بیکار و به کار بازنگشته‌اند. آن هم کارگرانی که بین ۶ تا ۱۶ سال سابقه کاری داشته‌اند.

براساس آمار، بیشترین میزان اخراج و تعدیل نیرو مربوط به کارگران دارای قرارداد موقت است. این شیوه قرارداد باعث می‌شود کارگران نتوانند از خواسته‌ها و حقوق صنفی خود دفاع کنند.

درصورتیکه به گفته رئیس کانون شوراهای کار کشور، بر اساس قوانین سازمان جهانی کار، شغلی که بیش از سه سال ادامه داشته باشد ماهیت دائم دارد و قراردادش هم باید دائم باشد.

در حالی که در کشور کارگرانی داریم که ۵ سال و حتی تا ۲۰ سال سابقه کار داشته و با قرارداد موقت مشغول به فعالیت هستند.

Share: