اعتراض کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی نسبت به کاهش حقوق ماهیانه

روز شنبه اول شهریور ماه ۹۹، کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی نسبت به کاهش حقوق مرداد ماه، اعتراض خود را اعلام کردند.

کارگران قرارداد مستقیم شرکت پتروشیمی فارابی می‌گویند: «در نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل‌ کاری و جمعه ‌کاری آنها تغییراتی به وجود آمده است و از حقوق‌شان کسر شده است.»

آنها افزودند: «این تغییرات، موجب کسر از مجموع ریالی دستمزد ماهانه آنها می‌شود و تغییرات در فیش حقوقی مرداد ماه اعمال شده است که نسبت به آن اعتراض داریم.»

کارگران معترض فارابی گفتند: «تا تیر ماه ۹۹، اضافه ‌کار و سایر آیتم‌ها را مانند گذشته دریافت می‌کردیم، اما امروز که فیش حقوقی مرداد ماه را دریافت کردیم، متوجه شدیم که دریافتی اضافه‌ کار بر مبنای دریافتی تیر ماه، به نصف کاهش یافته است. کارگران شیفت ‌کار هم با تغییراتی در نحوه محاسبه تعطیل‌ کاری و حق شیفت مواجه شده‌اند که از لحاظ تاثیرگذاری روی مجموع دستمزد، به زیان آنها است.»

بنا به گفته کارگران، حول نحوه محاسبه اضافه ‌کاری، نوبت ‌کاری، تعطیل ‌کاری و جمعه ‌کاری میان پتروشیمی فارابی و فناوران توافقی صورت گرفته بود و حدود ۲۰۰ کارگر قرارداد مسقیم از تغییرات صورت گرفته تاثیر می‌پذیرند.

واحد منابع انسانی پتروشیمی فارابی نسبت به اعتراض کارگران واکنش نشان داده و اطلاعیه‌ای منتشر کرده است که در آن آمده است:

«حسب گزارش بازرسی، مبنی بر تخلف اداری در نحوه محاسبه برخی از مزایای متغیر پرسنل پتروشیمی فارابی و استعلام این موضوع از اداره کار سازمان منطقه ویژه و به دلیل جلوگیری از تبعات ناشی از اشتباه صورت گرفته، پس از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و به جهت جلوگیری از به خطر افتادن توقف کامل طرح و ضرر و زیان آن به همکاران محترم از سوی نهادهای نظارتی، از این ماه مبنای محاسبات مزایایی متغیری، نظیر اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری به شکل قانونی تغییر یافته است.»

اطلاعیه ادامه می‌دهد: «با توجه به این که در حال حاضر نحوه پرداخت اضافه کار به شکل مبلغ مشخص است، لذا در اصل این مبلغ تغییری ایجاد نمی‌شود؛ اما در مورد همکاران نوبت کار که حق نوبت کاریشان اصلاح قانونی داشته است، با مساعدت مدیریت سعی شده این موضوع با افزایش مبلغ اضافه کار تا حد زیادی جبران شود.»

خلاصه اطلاعیه واحد منابع انسانی پتروشیمی فارابی این است که اعتراض کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود و کسر شدن حقوق نتیجه طرح طبقه‌بندی مشاغل و جلوگیری از شکست آن بوده و این کسر حقوق، قانونی است. تنها یک مورد که شامل کارگران نوبت کار است، اشکالی بوده که برطرف شده آن هم با منت ‌گذاردن از طرف مدیریت بر سر کارگران که کمک کرده و مبلغ اضافه‌کارشان جبران شده است.

Share: