اعتراض کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت خوزستان نسبت به ۸ ماه مطالبات

روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹، اعتراض کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت استان خوزستان، نسبت به بروز نکردن پرداخت مطالبات درسال ۹۹، با گذشت ۸ ماه مبنی بر حق هزینه ایاب و ذهاب ، علی‌الحساب کمک رفاهی و بند ده ترمیم تخصصی کارگران قراردادی مدت موقت نفت، توسط وزارت نفت، رسانه‌ای شد.

این کارگران در متن اعتراضی خود که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، نوشتند: «ما کارگران از نیروهای قراردادی مدت موقت در مناطق عملیاتی نفت در استان خوزستان هستیم که با گذشت بیش از ۸ ماه از سال ۹۹، هنوز وضعیت ترمیم و بروزرسانی کمک هزینه ایاب و ذهاب ، علی‌الحساب کمک رفاهی و بند ده ترمیم تخصصی کارکنان قراردادی مدت موقت نفت، توسط وزارت نفت مشخص نشده است.»

عدم افزایش این مطالبات و در نظر نگرفتن آنها در حقوق ماهانه، در حالی است که سال ۹۸ آیتم‌ها به صورت بسیار ناچیز افزایش پیدا کردند و این موضوع موجب اعتراض کارکنان قراردادی شده بود، اما امسال همان حداقل را نیز در حقوق کارگران محسوب نکرده‌اند.

اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۹ و این که واقعا این دسته از کارگران دست به گریبان مشکلات معیشتی سختی شده‌اند، از مسئولین وزارت‌خانه نفت خواستار آن شدند که هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ افزایش آیتم‌های سال ۹۹، آن هم به صورت مناسب و طوری که رضایت کارکنان را جلب کنند اقدام نمایند.

Share: