کارگران نانوایی ها خواستار افزایش دستمزد خود مطابق مصوبه شورایعالی کار می‌باشند

مدت‌ها بود که صاحبان نانوائی‌ها شرط افزایش دستمزد کارگران نانوایی ‌ها را افزایش قیمت نان گذاشته بودند. در سال گذشته تورم با سرعت باور نکردنی سیر صعودی داشته و حتی دولت نرخ بیمه کارگران را افزایش داده است. از طرف دیگر شاهد گران شدن نرخ مواد مصرفی نانوایی‌ها، قیمت برق و آب هستیم. در این میان تنها دستمزد کارگران بود که تغییر چندانی نداشته است.

رئیس انجمن صنفی کارگران خبار مشهد در این رابطه می‌گوید:

«با وجود مصوبه افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد شورای عالی کار برای کارگران، از سال جاری حقوق روزمزدی کارگران خباز مشهد هنوز همان ۱۵۰ هزار تومان در روز به ازای ۸ ساعت کار است که با احتساب ۴ روز تعطیلی در ماه، دستمزد این کارگران کمتر از ۴ میلیون تومان (۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) پرداخت می‌شود.»

وی در رابطه با طرح کارتی کردن نان و در نظر نگرفتن دستمزد کارگران نانوایی ها می‌گوید:

«دولت قرار است که صاحبان نانوایی‌ها در جهت سامان‌دهی یارانه نان با قراردادن این کارتخوان‌ها ۱۵ درصد از منابع صرفه‌جویی یارانه‌ای را اختصاص دهد اما در عین حال هیچ رقمی برای کارگران خباز در نظر نگرفتند.»

افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن دستمزد کارگران نانوایی ها

نان پایه اصلی و قوت غالب بر سفره‌های مردم بخصوص اقشار کم درآمد است. دولت نان را یک کالای اساسی می‌داند. بهمین دلیل با پرداخت یارانه آرد، سعی در ثابت نگه داشتن قیمت نان دارد. اما آرد تنها ۳۰ درصد هزینه‌های یک واحد صنفی نانوایی را در برمی‌گیرد. دولت سایر هزینه را افزایش داده است. اما تلاش می‌کند، قیمت نان را ثابت نگه دارد. این تلاش به معنی پایین نگه داشتن دستمزد کارگران است. با توجه به تورم و گرانی افسارگسیخته دستمزد کارگران نانوایی حتی مانند سایر کارگران هم افزایش نیافته است. به این ترتیب سران حکومت می‌خواهند هزینه چپاول و سرقت اموال عمومی را از جیب کارگران نانوایی ها بدهند.