اعتراض کارگران نگهداری خط ۵ مترو تهران نسبت به بلاتکلیفی شغلی و دستمزد

اعتراض کارگران نگهداری خط ۵ مترو تهران در حالی رسانه‌ای می‌شود که به نامشخص بودن وضعیت شغلی و دستمزد خود، پس از خروج پیمانکار معترض هستند.

بنا به گفته منابع کارگری درخط ۵ قطار شهری تهران، کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط ۵ مترو تهران که تعداد آنها به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد، به دلیل عدم تعیین‌تکلیف وضعیت شغلی و مزدی خود، روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه دست از کار کشیدند، اما تاکنون خواسته‌های آنها برآورده نشده است.

کارگران نگهـداری خط ۵ متـرو تهران در این باره گفتند: «هم اکنون به خروج پیمانکار بخش خصوصی واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط ۵ قطار شهری تهران، با نزدیک شدن به پایان سال چیزی باقی نمانده است.»

آنها افزودند: «از حدود ۱۰ سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بوده‌ایم و اکنون پیمانکار قصد دارد بدون آن که مطالبات مزدی حدود ۲۰۰ کارگر را پرداخت کند، از بخش حفاظت و نگهداری و بهسازی خط ۵ مترو تهران خارج شود.»

کارگران در ادامه اظهار داشتند: «پیمانکار با احتساب ۱۲ روز اسفند ماه سال ۹۹ که پایان قرارداد کاری کارگران است، حدود سه ماه به همراه باقیمانده عیدی و بن کالا به کارگران بدهکار است؛ همچنین مطالبات سنواتی و ۵ تا ۶ ماه حق بیمه سال را به کارگران پرداخت نکرده است.»

به گفته کارگران نگهـداری خط ۵ مـترو تهران، در این چند روز که کارگران پیگیر مطالبات خود از پیمانکار فعلی بوده‌اند، کارفرما به آنها گفته است که برای رسیدن به مطالبات وصول نشده خود می‌توانند شکایت کنند.

یکی از کارگران می‌گوید:

«در این چند سال، بارها کارگران پیمانی و باسابقه واحد نگهداری، حراست و بهسازی خط ۵ مترو که مسئولیت نگهداری، حفاظت و تعمیرات در محور ریلی تهران به کرج را برعهده داشتند، برای پیگیری مشکلات خود دست از کار کشیدند.»

وی ادامه می‌دهد:‌ «این مشکلات ناشی از بی‌توجهی پیمانکار این مجموعه است، اما با وجود علنی کردن اعتراض خود و دادن وعده‌های امیدوارکننده از سوی مسئولان، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.»

Share: