کارگران پایانه نفتی خارک و عسلویه بارها به کمبود و کیفیت پایین غذا اعتراض کردند. این کارگران می‌‌گویند با وجود شرایط سخت بدنی و کاری، این میزان غذا و کیفیت پایین آن توان جسمی ما را به‌شدت تحلیل برده است. به گفته کارگران معترض کیفیت غذای نیروی پیمانکار با کیفیت غذای نیروی رسمی فرق دارد.

کارگران پایانه نفتی، در بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه مشغول به کار هستند.

آنها می‌گویند: «ما بارها به کیفیت غذای نیروهای پیمانکاری اعتراض کردیم؛ اما تا امروز هیچ اقدامی در جهت حل این خواسته حداقلی ما انجام نشده است.

به گفته‌ آنها، غذای نیروهای پیمانکاری هم از نظر کیفیت و هم کمیت مناسب نیروهایی که ساعت‌ها در شرایط سخت کار می‌کنند، نیست.

کارگران پایانه نفتی،۲۴ ساعت کار طاقت‌فرسا در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی

این کارگران پیمانکاری، ۲۴ ساعت در روز کار و ۲۴ ساعت استراحت می‌کنند.

آنها در این شرایط آب و هوایی سخت و گرما، ۲۴ ساعت در روز کار می‌کنند. با توجه به این حجم از کار سنگین با این وضعیت غذایی در وضعیت جسمی نامناسبی قرار دارند.

کارگران پایانه نفتی می‌گویند که پیمانکاران مواد غذایی مورد نیاز کارگران شناورهای دریایی را با دیرکرد زیاد می‌آورند. آنها همچنین از کمیت موادی که وارد می‌شود که بسیار کمتر از نیاز کارگران است، شکایت دارند.

این کارگران بدون دسترسی به شهر، ۱۴روز در دریا در حال کار هستند. در این مدت پیمانکاران وظیفه دارند که مواد غذایی مورد نیاز آنها را طی مدتی که در شناورها هستند به موقع و به‌اندازه کافی به دست آنها برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.