09/06/2023

اعتراض کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان

اعتراض کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان؛ امروز سه‌شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۱، جمعی از کارگران شاغل در پتروشیمی مسجد سلیمان نسبت به عدم‌ دریافت ۶ ماه حقوق و بیمه معوقه‌شان دست به اعتراض زدند که متعاقب آن نیروهای حراست درب پتروشیمی را به روی کارگران بستند.