اعتراض کارگران پروژه پتروشیمی مروارید نسبت به معوقات مزدی

کارگران پروژه پتروشیمی مروارید در عسلویه چند ماه معوقات مزدی دارند و نسبت به تاخیر در پرداخت دستمزد و وعده های محقق نشده معترض هستند.

کارگران این شرکت پیمانکاری از این که مدام کارفرما به آن‌ها وعده‌های بی‌محل می‌دهد ناراضی و شرایط زندگی را بر آنها سخت کرده است.

یکی از کارگران پروژه پتروشیمی مروارید در این خصوص می‌گوید: «در حالی که به روزهای آخر آذر ماه ۹۹ نزدیک می‌شویم، کارفرما هنوز مطالبات دو ماه مهر و آبان را پرداخت نکرده است.»

این کارگران معترض ادامه می‌دهند: «کارفرما سعی می‌کند با دادن وعده‌های بی‌محل از بروز نارضایتی و اعتراض کارگران جلوگیری نماید.»

یکی از کارگران می‌گوید: «وضعیت به وجود آمده در حالی است که کارگران این شرکت پیمانکاری، تنها خواستار دریافت مزدهای عقب‌افتاده خود هستیم و شنیدن چندباره چنین وعده‌هایی از زبان کارفرما برای ما ناکافی است.»

بنا به گفته این کارگر، روز ۲۳ آذر ماه ۹۹، جمعی از کارگران در اعتراض به بی‌توجهی پیمانکار، در محوطه کارگاه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

وی می‌گوید: «کارفرمای اصلی شانه از زیر بار مسئولیت مطالبات مزدی کارگران خالی کرده و گفته است که تمام صورت وضعیت‌های شرکت پیمانکاری راپرداخت کرده است و این پیمانکار است که بایستی متعهد به پرداخت مطالبات مزدی کارگران خود باشد.»

لازم به یادآوری است که در اعتراضات و اعتصاب سراسری کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و نیروگاه‌های برق که در شهریور ماه ۹۹، صورت گرفت، کارفرمایان و پیمانکاران متعهد شدند که کارگران را با شرایطی که کمپین پروژه‌ای مشخص کرده استخدام نمایند.

در ابتدا برای جذب کارگران و پایان دادن به اعتراضات وعده‌هایی داده شد، اما با گذشت مدتی از این اعتراضات سراسری، مجددا کارفرمایان و پیمانکاران وعده و وعیدها را فراموش کرده و اکنون در بسیاری از پالایشگاه‌ها و صنایع کارگران با چندین ماه حقوق پرداخت نشده مواجه هستند.

Share: