اعتراض کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو نسبت به شرایط شغلی

کارگران شرکت حاتمی در معدن چادرملو، ظهر روز سه شنبه ۲۶ آذر۹۸ در یک نشست اعتراضی نسبت به عملکرد اداره کار، به ویژه اداره کل استان و تأخیر بیش از حد در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پاسخ‌گویی مناسب اعتراض کردند.

آنها همچنین در ارتباط با برقرار نشدن سرویس ایاب و ذهاب کـارگران این شرکت که طبق ماده ۱۵۲ قانون کار باید اجرا می‌شد، اعتراض کردند. این کـارگران می‌گویند که پاسخ نامه‌ای که دو هفته پیش در این خصوص به اداره کار اردکان نوشته‌اند، دریافت نکرده‌اند.

لازم به ذکر است که حسین رجائیان، رئیس انجمن صنفی کـارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو، نیز از این اعتراض کـارگران خبر داده است.

نماینده کـارگران پیمان‌کاری شرکت حاتمی در معدن چادرملو، گفته است: «انجمن به روابط کار وزادت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کتباً نامه داده و ایرادات پیش نویس طرح ارائه شده از سوی کارفرما برای طبقه بندی مشاغل را مطابق عرف و قوانین و دستورالعمل‌های موجود مطرح کرد و نیز طرح کارفرمای اصلی (چادرملو) را به ایشان ارائه داد.

وزارت کار نیز در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ پاسخ ما را به اداره کل استان ارسال کرد؛ ولی متأسفانه روابط کار اداره کل استان از دادن پاسخ کتبی به ما طفره می‌رود که همین امر باعث اعتراض کارگران شده است.

لازم به ذکر است که روز سه شنبه ۵ آذرماه ۹۸ نیز شماری از کارگران پیمانکاری معدن چادرملوی یزد در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در معدن چادرملو به برپایی یک تجمع اعتراضی روی آوردند.

  • تجمع کارگران ارگ قدیم بم و معدن چادرملو در اعتراض به بی‌توجه‌ای به مطالبات مزدی و شغلی

از آن زمان تاکنون و حتی قبل از آن، مدت‌هاست که کارگران به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند؛ ولی تاکنون مشکل کارگران حل ناشده باقی مانده است.

Share: