اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به تاخیر در پرداخت چند ماه از دستمزد‌‌شان

۳۰ تن از کارگران کارخانه آب معدنی داماش همچنان پرداخت نشده است. این موضوع باعث اعتراض کارگران این کارخانه شده است.

به گفته این کارگران، آنها هنوز بابت دستمزد ماه‌های مرداد، شهریور و مهر که امروز آخرین روز آن را سپری می‌کنیم طلبکارند و در حال حاضر بابت پرداخت نشدن دستمزدهای ماه‌های پیش‌رو نیز نگرانی‌هایی وجود دارد.

عدم پاسخ قانع‌کننده مسئولان ذیربط در ارتباط با موضوع دستمزده‌های پرداخت نشده،‌ اعتراض کارگران را برانگیخته است.

در این زمینه یکی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش گفت: «به تعویق افتادن مطالبات مزدی درحالی‌ است که پیش از این، کارفرما در آخرین دور از اعتراض کارگران این کارخانه در اواسط تیرماه، وعده به‌روز کردن مطالبات کارگران را داده بود.»

به گفته این کارگر، مرداد ماه سال جاری نیز کارگران در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به اعتراض چند روزه زدند.

در آن تاریخ در اثر اعتراض کارگران کارخانه، اعضای هلدینگ گروه ملی به همراه مدیرعامل و چند تن از مسئولان شهرستان رودبار ناچار از مسافرت به این منطقه جهت بررسی وضعیت کارخانه آب معدنی داماش شدند.

او در ادامه گفت: «آنها برای جلوگیری از اعتراض کارگران؛ وعده راه‌اندازی خطوط جدید تولید و به‌روز کردن مطالبات کارگران را تا چند ماه آینده دادند که تاکنون عملی نشده است و بدین ترتیب شاهد وضعیت نامناسب معیشتی کارگران این کارخانه در نتیجه دریافت نکردن سه ماه حقوق مانده هستیم.»

این کارگر افزود: «در گذشته کارخانه آب معدنی داماش حدود ۱۴۰ کارگر داشت که به مرور با افزایش مشکلات؛ تعداد آنها به حداقل ۳۰ نفر کاهش یافته است.» به گفته وی، در روزهای گذشته او و سایر همکارانش بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند.

وی با اشاره به مشکل پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی کارگران آب‌معدنی داماش، در خصوص وضعیت تولید در این کارخانه گفت: «در حال حاضر کارگران آب معدنی داماش در دو شیفت کار می‌کنند و ‌به‌رغم آنکه کارخانه فروش خوبی دارد، کارگران هیچ سهمی از درآمد کارخانه نصیب‌شان نمی‌شود.»

Share: