اعتراض کشاورزان مگطوع به غصب زمین‌هایشان

ویدئویی از اعتراض کشاورزان روستای مگطوع واقع در بخش مرکزی اهواز انتشار یافته است که به تصرف زمین‌هایشان اعتراض می‌کنند.

سازمان منابع طبیعی با پشتیبانی ماموران مسلح نیروی انتظامی برای تصرف اهالی روستا و خاکریز زدن در اطراف روستا اقدام کرده است.

یکی از اهالی روستا خطاب به ماموری که اقدام به خاکریز زدن در اطراف این روستا کرده است اعتراض می‌کند.

وی می‌گوید شما راه را بر ما بسته‌اید. زراعت ما را بسته‌اید.

این مرد در ادامه به مامور که گفت پل می‌زنیم، می‌گوید پل به چه درد ما می‌خورد؟ شما زمین ما را گرفته‌اید.

مردم با اعتراض به بهانه‌تراشی‌های مامور مزبور برای تصرف زمین‌هایشان با خشم برخورد می‌کنند.

در این فیلم چندین دستگاه بیل‌مکانیکی در حال برپا کردن خاکریز در اطراف روستای مزبور است.

سازمان منابع طبیعی تحت پوش، طرح کشاورزی اقدام به تصرف زمین‌های روستای مگطوع کرده است.

این سازمان با واگذاری آنها به شیلات و یک موسسه وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم متعلق به سپاه تحت عنوان فردوس با هدف ایجاد حوض‌های پرورش ماهی کرده است.

موسسه مذکور، علاوه بر اراضی ملی، بخشی از زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زراعی این روستا را که دارای سند مالکیت بوده تصرف کرده است.

همچنین این شرکت و شیلات تنها راه روستابی مگطوع را با حفر کانال بسته است. و روستا را محدود کرده است.

چند روز پیش نیز این موسسه با اعزام نیروهای امنیتی اقدام به برخورد خشن با مردم کردند.

اهالی روستا می‌پرسند: «اولا: سازمان منابع طبیعی باید حافظ منابع و مراتع باشد یا باید به مراتع و اراضی ملی چوب حراج بزند؟

دوم: آيا طبق قانون مصوب مجلس، در صورت اتخاذ تصمیم واگذاری منابع و مراتع ملی ، اولویت با بومی‌ها و ساکنین روستاها نیست؟»

مردم روستا می‌گویند: «دلیل بکارگیری قوه قهریه و ارعاب مردم روستا چیست؟ آيا امکان تکرار حادثه روستای ابوالفضل نمی‌رود؟

چرا مسئولان استان به بهانه تنش آبی کشاورزان روستاهای مختلف از جمله مگطوع را از کشت تابستانه منع کرده‌اند.

اما در مقابل مجوز اعطای حقابه به این شرکت‌ها، آنهم با کانال‌های خاکی و بدون رعایت اصول فنی را صادر می‌کنند؟

اگر آب نیست باید همه نداشته باشند و اگر هست چرا باید به اینگونه مؤسسات داده می‌شود؟

دلیل کندن کانال اطراف روستا و ایجاد دژبانی و پست بازرسی به چه دلیل است.

همچنین چرا با بستن راه اصلی مردم روستا را مجبور می‌کنند، جهت ورود به روستا ۱۲ کیلومتر راه طی کنند.

چرا عزت و کرامت این مردم لگدمال می‌شود؟ چرا عده‌ای به خود حق می‌دهند تا مانند برده با این مردم برخورد کنند.

Share: