اعتراض کودکان به تبعیض جنسیتی و دستمزد دریافتی نابرابر +ویدئو

کودکان انتخاب شده در بررسی معضل اجتماعی تبعیض و تفاوت جنسیتی، به این نابرابری اعتراض داشتند.

ویدئویی در فضای مجازی از مسئولیت‌پذیری کودکانی منتشر می‌شود که هر یک وظیفه‌ای را بر عهده گرفته‌اند و در قبال کار یکسان، دختران و پسران دستمزدی متفاوت دریافت می‌کنند. این کودکان پس از مقایسه دستمزدهایشان با یکدیگر متوجه می‌شوند که دختران حقوق کمتری نسبت به پسران در مقابل کار یکسان دریافت کرده‌اند و نسبت به آن معترض می‌شوند. در این ویدئو هم دختران و هم پسران از این موضوع به شدت ناراحت هستند، به آن اعتراض می‌کنند و عنوان می‌کنند این کار غیرقانونی است، و آن را نمی‌پذیرند و وقتی بزرگ شوند این مسئله را حل خواهند کرد. ویدئو زیر شرحی از این اتفاق است که با واکنش‌های کاربران بسیاری همراه شده است.

Share: