حکومت در کردستان حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده است. روز گذشته همزمان با روز حمایت از کردستان برخی شهرهای بزرگ به حالت میلیتاریزه در آمد و انبوهی از نیروهای سرکوب را روانه ی خیابان ها کردند تا مانع از تجلی همبستگی مردم با کردستان شوند، علیرغم آن سوم آذر ماه ۱۴۰۱ به عنوان روزی که بر سال ها دروغ و تبلیغات مسموم حکومت در مورد کردستان و جدایی طلبی آن مهر باطل زد. مردم به هر طریقی که توانستند همبستگی خود را با مردم کردستان اعلام کرده و به سرکوب خونین این خطه از میهن مان اعتراض کردند. در شهرهای مختلف کشور، تجمعات اعتراضی برپا شد، در حمایت از کردستان و همبستگی با مردم کرد شعارهای زیادی طنین افکند، در تهران به زبان کردی برای کردستان شعار دادند، تعداد بی شماری پلاکارت، پارچه نوشته، شعارهای دیواری و سایر ابتکارات بر این همبستگی مهر تایید زد. همه ی احزاب و گروه های سیاسی، ده ها تشکل و کمیته محلی که از دل انقلاب شکل گرفته است، تشکل های کارگری، فرهنگی، معلمین، دانشجویان و دانش آموزان و بسیاری از چهره های مشهور جامعه با انتشار بیانیه و یا متن هایی در شبکه های اجتماعی حمایت خود را از فراخوان سراسری که به ابتکار احزاب کردی صورت گرفته بود و همبستگی خود را با مردم کردستان نشان دادند.

روز سوم آذر ایران را در مبارزه ی سخت خود علیه حکومت اسلامی متحدتر کرد!

در این روز جنبش انقلابی ایران یک پیروزی دیگر به دست آورد. تصویب تشکیل کمیته حقیقت یاب ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بی تردید ساز و کارهای بیشتری را برای فشار جهانی علیه وحشی گری های حکومت اسلامی فراهم می آورد.

امروز، چهارشبنه چهارم آذر کشور ما وارد هفتادمین روز خیزش سراسری خود شده است. گزارش های مربوط به روز هفتادم را در ادامه ببیند:

در روز هفتادم خیزش سراسری تصاویری از اعتراض از این شهرها منتشر شده است:

تهران: (نازی آباد، صادقیه، شهرک مشیریه، تهرانسر، چیتگر)، زاهدان، خاش، ایرانشهر، سراوان، تفتان، دزآب، نوک آباد در شهرستان تفتان، فردیس کرج، زرین شهر، اصفهان،

تظاهرات گسترده ای که امروز در زاهدان برگزارشد و با تیراندازی ماموران سرکوب به زخمی شدن تعداد نامعلومی از معترضین انجامید تا تاریکی هوا و فرا رسیدن شب تدامه یافته است.

تظاهرات شبانه ی مردم زاهدان

بعد از پایان بازی ایران و ولز، مردم در نازی آباد به شادی کردن و پرچم تکان دادن ها در ایران خونین پاسخ داده و با فریاد مرگ بر دیکتاتور به خیابان ریخته اند. تصاویر از انبوه مردم در خیابان خبر می دهد که فریاد «آزادی، آزادی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر می دهند و خیابان را به کنترل خود در آورده اند.

فریادهای مرگ بر دیکتاتور در تظاهرات انبوه مردم در نازی آباد

تظاهرات در نازی آباد تهران – ۴ آذر ۱۴۰۱

نازی آباد تهران، مردم به حمایت از وریا غفوری نام او را فریاد می زنند

اعتراضات گسترده در شهرهای بلوچستان

بلوچستان سنتی را پی گذاشته و به آن وفادار مانده است. جمعه های اعتراضی، روزهای جمعه شهرهای بزرگ و کوچک بلوچستان یک پارچه به پا می خیزند. جمعه ۴ آذر بار دیگر بلوچستان شاهد اعتراضات گسترده ی مردمی بود. در شهرهای زاهدان، خاش، ایرانشهر، سراوان، تفتان، دزآب، نوک آباد در شهرستان تفتان، به خیابان آمدند، در تظاهرات روحیه ی همبستگی با کردستان برجسته بود و شعارهایی در حمایت از کردستان و پیوند بر کرد و بلوچ داده شد. در چاه بهار نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شده است.

حکومت بار دیگر به سوی مردم بلوچ که با دست خالی اعتراض می کنند، آتش گشود، تعداد نامعلومی زخمی شده اند.