رانندگان تاکسی کیش در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و گرانی خدمات اعتصاب کردند. رانندگان تاکسی کیش در مقابل مرکز تجاری کیش تجمع اعتراضی برپا کردند. به دلیل کاهش شدید مسافران در کیش بسیاری از رانندگان این شهر درآمدی ندارند. بالا بودن هزینه‌ها و نبود درآمد وضعیت معیشتی سختی را به رانندگان تحمیل کرده است. در حال حاضر ناوگان حمل و نقل این شهر بدون مدیریت است. این موضوع مشکلات زیادی برای رانندگان ایجاد کرده است.

مشکلات رانندگان تاکسی کیش به شرح زیر است:

اعتراض مغازه داران کیش به نبود مشتری

پیش از این مغازه داران کیش نیز در اعتراض به کسادی بازار و وضعیت وخیم اقتصادی‌شان تجمع کرده بودند. بسیاری از آنها به دلیل کاهش شدید مسافر در کیش به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. صبح روز یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱ مغازه داران کیش در اعتراض به عملکرد مقامات دولتی دست به اعتصاب زده و بازار را تعطیل کردند.

از ابتدای سال جاری تعداد پروازها به جزیره کیش کاهش یافته است. بسیاری از مغازه داران هفته به هفته فروشی ندارند. هزینه‌های بالای زندگی در کیش و نبود مشتری شرایط وخیم و نگران‌ کننده‌ای را پیش روی مغازه داران گذشته است. وقوع زلزله‌های اخیر و برگزاری بی‌سروصدای جشنواره تابستانی به این کسادی دامن زده است.

واگذاری کیش به چینی‌ها

این روزها خبرهایی به گوش می‌رسد که دولت با خالی کردن کیش آماده تحویل آن به دولت چین می‌شود. در بین مردم و رانندگان تاکسی کیش شایعه شده، این تحویل‌دهی بعد از پایان جام جهانی فوتبال در آبان یا آذرماه خواهد بود

هر چند این حرف بارها توسط مقامات دولتی و محلی تکذیب شده است. اما به دلیل محرمانه ماندن سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین این احتمال که جزایر ایرانی واگذار شده باشد زیاد است.

گرانی و تورم افسارگسیخته بعد از سرکار آمدن دولت رئیسی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. این وضعیت می‌تواند باعث ورشکستگی تولید کنندگان و فروشندگان شود. به توجه به وضعیت بن‌بست و رکود اقتصادی بایستی در انتظار افزایش اعتراضات مردمی باشیم. بسیاری از مقامات دولتی بارها نسبت به پایین آمدن آستانه تحمل مردم هشدار داده‌اند. وضعیت مغازه داران کیش یک نمونه آن می‌باشد.