در پی فراخوان اعلام شده اتحادیه کامیون‌داران و رانندگان پیرامون اعتصاب سراسری در ایران، بخشی از رانندگان قزوین دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

اعتصابات سراسری؛ کشنده‌ترین و کم هزینه‌ترین و سریع‌ترین راهکار برای سرنگونی جمهوری شیطانی و هر حکومتی است. این اسلحهٔ مهم را جدی بگیریم که می‌تواند جلوی بسیاری از اقدامات شرورانه رژیم را بگیرد…

یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱