اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرج در اعتراض به شرایط غیر انسانی این زندان

شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸ شماری از زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرج در اعتراض به شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان، کارتن خوابی زندانیان و مشکلات دیگر در این زندان، اعتصاب غذا کردند.

درپی شرایط اسفناک نگهداری زندانیان سیاسی در زندان مرکزی (ندامتگاه) کرج، صبح روز شنبه ۱۶ شهریورماه، چند تن از زندانیان سیاسی این زندان به یکی از عوامل زندان به نام عباس‌زاده مراجعه کردند.

آنها در یک نامه اعتراضی شرایط خود از جمله نداشتن تخت و سلول (کارتن خوابی در زندان)، نبود آب برای استحمام و عدم بهداشت، نداشتن بهداری و حداقل درمان، اذیت و آزار زندانیان توسط زندان‌بانان را شرح داده و خواهان تغییر وضعیت شدند؛ اما عباس‌زاده، اعتنایی نکرده و به هیچکدام از خواسته های ایشان رسیدگی نکرد.

در این بین، زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز، توسط انتظامات و وکیل بند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به زیر هشت و سپس به سوئیتهای انفرادی منتقل شد.

در پی این حوادث زندانیان سیاسی این زندان در اعتراض به نداشتن تخت و سلول (کارتن خوابی در زندان)، نبود آب برای استحمام و عدم بهداشت، نداشتن بهداری و حداقل درمان، اذیت و آزار زندانیان توسط زندان‌بانان، و با خواسته آزادی مهدی فراحی شاندیز و داشتن حداقل امکانات انسانی از روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، دست به اعتصاب غذا زدند.

گفته شده که تعداد زیادی از زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی این زندان علاوه بر نداشتن کمترین امکانات حتی یک سلول و تخت هم ندارند. آنها در گرمای سوزان و سرمای زمستان، در هواخوری روز و شب را سپری می‌کنند.

زندانیان از ساعت ۷ صبح در زمان آمارگیری صبحگاهی، تا زمان آمار شبانگاهی توسط مأمورین به هواخوری فرستاده می‌شوند و آنجا بدون هیچ سایبان و سرپناهی، آوارگی و شرایط بسیار سختی را تحمل می‌کنند.

Share: