اعتصاب مجدد کارگران پروژه ای شاغل در فاز ۱۴ پارس جنوبی

روز شنبه ۲۷ شهریورماه، کارگران پروژه ای شاغل در شرکت‌های توسعه‌ فاز ۱۴ پارس جنوبی دوباره دست به اعتصاب زدند.

این کارگران در پی خودداری پیمانکاران از انجام وعده‌هایشان دوباره دست به اعتصاب زدند. آنها جلو دفتر کار شرکت (مپنا) تجمع کردند.

شایان ذکر است که کارگران با اعلام موافقت پیمانکاران، از جمله شرکت استیم به قبول خواسته‌های کارگران به سرکار بازگشته بودند.

اما اینک با خودداری پیمانکاران از انجام وعده‌هایشان دوباره دست از کار کشیدند.

کارگران خواستار عقد قرارداد جدید با افزایش دستمزد براساس لیست مزدی پیشنهادی‌شان شدند.

اما پیمانکاران در روزهای اخیر به کارگران اعلام کرده‌اند که دستمزدها را ۱۵ درصد افزایش می‌دهند. این موضوع با مخالفت کارگران روبرو شد.

آنها همچنین خواستار تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت شدند. ولی پیمانکاران با زیر پا گذاشتن قول‌های خود ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت را مطرح کردند.

پیمانکاران می‌گویند که تغییری در نوبت‌بندی کاری صورت نخواهد گرفت.

در پی خودداری پیمانکاران از اجرای وعده‌های خود، کارگران، دوباره دست به اعتصاب زده و در برابر دفتر کارفرما تجمع کردند.

یاد‌آوری می‌شود، روز ۱۷ شهریور، کارگران پروژه ای نفت همزمان با هشتاد و‌ یکمین روز از اعتصاب سراسری،  اعتراض خود را جلو مجلس برگزار کردند.

کارگران معترض با سردادن شعار، «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» و اجرای «۲۰ -۱۰»، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.

کارگران پروژه ای نفت بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «مطالبات ما افزایش حقوق نسبت به تورم و شرایط سخت کاری». «مطالبات ما پرداخت به موقع حقوق هر ماه و نه چند ماه یک بار» «واریز بیمه با عنوان شغلی از سوی پیمانکار». «درخواست ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی».

خواسته‌های کارگران پروژه ای در فاز ۱۴ پارس جنوبی

 ـ افزایش دستمزد بر مبنای لیست پیشنهادی کارگران

ـ تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت

ـ حذف شرکت‌های پیمانکاری

ـ بهبود وضعیت محیط کار و خوابگاه‌ها

Share: