لاله زار تهران ؛ اعتصاب کامل کسبه و بازاریان

اعتصاب كامل باغ سپه سالار تهران ١٤ اذر

اعلام تعطیلی گالری نور، متعلق به علی دایی، در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر

سبزوار دوشنبه ۱۴ آذر

عبدل‌آباد تهران ؛ اعتصاب کامل کسبه

اعتصاب عمومی کسبە و بازاریان گوهر دشت کرج

اعتصاب در فردیس کرج

اعتصاب شهرکرد هم اکنون ۱۴ آذر

اعتصاب بازاریان و  کسبه شریف در بوشهر خیابان لیان بازار موبایل فروشان

اراک در اعتصاب کامل ۱۴ آذر

اعتصاب کسبه دولت آباد کرمانشاه

هم اکنون تبریز اعتصاب کامل کسبه و بازاریان در این شهر

بازاریان میدان نقش جهان اصفهان در اعتصاب کامل

اعتصابات امروز ؛ تهران ستارخان/  چراغ برق تهران