اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز مناطق ۲ و ۳ خرم‌آباد

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه ۲ و یکی از نواحی شهرداری منطقه ۳ شهرداری خرم آباد، چند روز پیش در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق‌شان صورت گرفته است.

اما بنا به گزارش‌های منتشر شده روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۹، مسئولان شهرداری خرم‌آباد، این مشکل را تنها مربوط به کارگران فضای سبز ۴ ناحیه از شهرداری خرم‌آباد عنوان کرده‌اند.

به دنبال  پیگیری‌های صورت گرفته جهت خواسته‌های کارگران، مشخص شد که پیمانکار این چهار ناحیه یک نفر بوده و این فرد به علت عمل نکردن به تعهداتی که در قرارداد با شهرداری داشته است، به انجام وظایف خود اقدام نکرده و باعث ایجاد مشکل در پرداخت ۴ ماه حقوق کارگران شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری خرم‌آباد در خصوص این موضوع مدعی شد که حقوق کارگران شهرداری به موقع پرداخت شده و افزود: «طی یک سال گذشته تیم مدیریتی جدید شهرداری، پرداخت حقوق به کارگران را به ترتیب کارگران تنظیف، کارگران فضای سبز، نیروهای رسمی و نیروهای قرارداری انجام داده است.»

وی در ادامه از آن جا که نمی‌توانست اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز این مناطق از خرم‌آباد را کتمان کند، افزود: «علت مشکلی که در روزهای گذشته برای تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری به وجود آمده، این بوده است که یکی از پیمانکاران به تعهدات خود عمل نکرده؛ چرا که بر اساس قراردادی که با پیمانکاران بسته می‌شود، آنها وظیفه دارند که حقوق دو ماه اول کارگران را از آورده خود پرداخت کنند.»

وی افزود:

«متاسفانه یکی از پیمانکاران که مسئولیت فضای سبز ۴ ناحیه از شهرداری خرم‌آباد را بر عهده دارد، حقوق دو ماه اول کارگران را پرداخت نکرده است و همین موضوع باعث ایجاد مشکل برای بیش از ۱۰۰ کارگر شهرداری شده است.»

البته این اظهارات در حالی است که بنا به گفته کارگران فضای سبز خرم‌آباد، آنها ۴ ماه حقوق معوقه دارند که از طرف پیمانکار پرداخت نشده است و موضوع تنها به دو ماه اول قرارداد برنمی‌گردد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری خرم‌آباد، وعده داد که قرار است ۲۵۰ میلیون تومان به پیمانکار داده شود تا بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود.

اصلی‌ترین مشکلی که کارگران شهرداری در استان‌ها و شهرهای مختلف با آن مواجه هستند، بستن قراردادهای پیمانی با پیمانکارانی است که حق و حقوق آنها را پایمال می‌کنند و بارها در تجمعات اعتراضی که داشته‌اند، خواستار کنار گذاشتن پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم با شهرداری بوده‌اند، اما دولت پای این موضوع و خواسته کارگران نمی‌آید.

Share: