اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب اراک و مداخله و تهدید گارد ضد شورش

امروز چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸، کارگران کارخانه آذرآب اراک، اعتصاب و تجمع خود نسبت به معوقات مزدی را ادامه دادند و خواهان تعیین تکلیف سهامدار این شرکت شدند.

در جریان این تجمع مأموران نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش با حضور در مقابل درب ورودی این شرکت اقدام به متفرق کردن کارگران معترض کرده و از ادامه تجمع و راهپیمایی اعتراضی آنها در خارج کارخانه جلوگیری کردند.

کارگران کارخانه آذرآب اراک از ساعت حدود ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۹۸ اعتصاب خود را با راهپیمایی در محوطه تولید در داخل کارخانه آغاز کردند.

گفتنی است که روز دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸ کارگران کارخانه آذرآب در اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان و تعیین تکلیف نشدن سهامدار، دست به تجمع زدند که با حمله گارد ضد شورش و شلیک گاز اشک آور توسط آنان مواجه شد.

در همان روز نیروهای گارد ضدشورش به پارکینگ کارخانه آذرآب نفوذ کرده و از ورود پرسنل به شرکت جلوگیری کردند. کارگران معترض با خواندن ترانه سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی به اعتراض و تظاهرات خود ادامه دادند.

از این پیشتر در روز یکشنبه ۱۴ مهرماه کارگران آذرآب و هپکو جاده ورودی اراک را مسدود کردند. آنها در اعتراض به نحوه واگذاری و فروش این شرکت، دست به تجمع زده و اقدام به بستن میدان ورودی شهر در کیلومتر ۱۲ جاده اراک – تهران کردند.

Share: