اعتصاب پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی

روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۹۹، کلیه پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی، در اعتراض به پائین بودن دستمزدها از سوی شرکت ایران افق دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، علت اعتصاب ، پیشنهاد دستمزد پائین به پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی از جانب شرکت ایران افق می‌باشد.

میدان نفتی آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ خاورمیانه است که بخش اعظم آن در هورالعظیم و روستاهای اطراف شهر هویزه قرار دارد.

مقامات دست‌اندرکار با استخراج ذخایر نفتی این حوزه، نه تنها اقدام به غارت منابع طبیعی و چپاول سرمایه‌های ملی می‌کنند، بلکه آنها از به‌کارگیری کارگران بومی در شرکت‌های فعال در میدان نفتی آزادگان شمالی نیز، خودداری می‌کنند.

تعداد معدودی افراد بومی که برای کارهای موقت و غیرحرفه‌ای به کار گرفته شده‌اند نیز با خطر تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و اخراج از کار روبرو هستند و تاکنون تعداد زیادی از این‌ کارگران به بهانه‌های مختلف از کار اخراج شده‌اند.

علاوه بر این، طرح نفتی آزادگان، سهم به‌سزایی در تخریب محیط‌زیست به خصوص نابودی هورالعظیم داشته است. این طرح تاکنون خسارات جبران ناپذیری به سلامت و اقتصاد کشور و استان خوزستان وارد کرده است.

اکنون با واگذاری این بخش از صنعت کشور به شرکت‌های چینی، آن هم در دوران رکود در جامعه و تورم بالا و اوضاع کرونایی، وضعیت شغلی پرسنل دچار بلاتکلیفی و رکود خواهد شد.

از طرف دیگر اعتصاب کلیه پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی، به دنبال تهدیه به اخراج پرسنل از طرف اسماعیل غلام‌پور، مجری طرح میدان نفتی آزادگان شمالی صورت گرفته است.

در گزارش‌های دیگری آمده است که، زد‌وبند مدیران ارشد شرکت مهندسی توسعه نفت PEDEC و برنده اعلام کردن شرکت ایران‌افق و بیرون کردن شرکت OICO، باعث آشوب در این پالایشگاه شده و پیشنهاد حقوق پائین از سوی شرکت ایران‌افق در یک مناقصه صوری، باعث اعتصاب در این پالایشگاه شده است و در نتیجه نامه تهدیدآمیز از مدیریت شرکت مهندسی و توسعه نفت، به پرسنل داده شده که در صورت عدم تمکین، اخراج خواهند شد.

pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png

به احتمال زیاد این اعتصاب در روز جمعه ۹ مرداد ماه ۹۹، شدت بیشتری گرفته و در نهایت باعث بسته شدن پالایشگاه و قطع نفت تولیدی میدان نفتی استراتژیک آزادگان شمالی خواهد شد.

Share: