اعتصاب کارگران بخش کشت شرکت نیشکر هفت تپه

اعتراضات در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنان ادامه دارد و این بار اعتصاب کارگران بخش کشت در این شرکت، نسبت به عملی نشدن وعده پرداخت دستمزدهای معوقه صورت گرفت.

روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۹۹، تعداد زیادی از کارگران بخش کشت در شرکت نیشکر هفت‌تپه به علت تاخیر در پرداخت حقوق‌شان دست به تجمع و اعتصاب زدند.

این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود که آخرین روز اعلام شده آن بود، به اعتصاب خود ادامه دادند.

طی روزهای گذشته  وعده داده شده بود که باقی دستمزد تیر ماه و مزد مرداد ماه کارگران پرداخت شود؛ در حالی که کارگران نیشکر هفت‌تپه، مزد شهریور ماه را نیز طلب دارند و مهر ماه هم رو به پایان است.

بنا به گفته پرسنل معترض که در اعتصاب کارگران بخش کشت شرکت داشتند، کارگران که به خاطر عملی نشدن وعده‌ها و عدم پرداخت طلب‌هایشان زیر فشار اقتصادی سنگینی قرار دارند، اعلام کردند که اگر آمیلی مدیر تام‌الاختیار شرکت، همین امروز (چهارشنبه) دستور پرداخت مزد کارگران را ندهد، باید فورا از شرکت برود.

کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان پیگیر مطالبات خود هستند؛ بازگشت به کار کارگران اخراجی، زیر کشت قرار دادن ٣ هزار هکتار زمین کشاورزی بنا بر وعده داده شده که ماموریت پیگیری آن با استاندار بوده است، خواست‌های فوری این کارگران می‌باشد.

لازم به یادآوری است که روز سه‌شنبه ٢٢ مهر ماه ۹۹ نیز کارگران بخش داخلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان، عدم اخراج مدیران بازنشسته گماشته شده از سوی باند اسدبیگی، دادن نامه عدم نیاز به امید آزادی یکی از نمایندگان کارگری و احضار او به کمیته انضباطی و وعده‌های عمل نشده، به اعتصاب خود ادامه دادند.

بنا به گزارش منابع کارگری در شرکت هفت‌تپه، مدیران و مسئولین گوش به فرمان باند اسدبیگی، در آخرین روزهای حضورشان در شرکت، آخرین تلاش‌هایشان را برای فشار آوردن به کارگران انجام می‌دهند.

آنها با فشار آوردن به نمایندگان کارگران سعی می‌کنند که صف متحد اعتراض آنان را تضعیف کنند؛ در همین رابطه، جلسات متعددی با حضور امجدی مسئول حراست و موسوی مسئول امور اداری در مورد امید آزادی یکی از نمایندگان کارگران در اداره کار برگزار شده است.

اما کارگران با تصمیم‌گیری جمعی و متحدانه، برابر این توطئه ها ایستاده و حمایت خود را از امید آزادی و نمایندگان‌شان اعلام کرده‌اند.

اضافه بر این، با وجود وعده‌های داده شده، هنوز اقدامی برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران انجام نشده است.

براساس این گزارش، در حال حاضر کارگران در بخش داخلی شرکت در اعتصاب هستند و در بخش کشاورزی و بخش‌های دیگر، برای جلوگیری از تعطیل شرکت هفت‌تپه و به خطر افتادن شغل و معیشت‌شان، به کار خود ادامه می‌دهند.

Share: