اعتصاب کارگران سد شوریجه سرخس و رانندگان مرکز بهداشت کردستان

دومین روز اعتصاب کارگران سد شوریجه سرخس دراعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق

از اعتصاب کارگران سد شوریجه سرخس حکایت دارد. در این گزارش آمده است که روز دوشنبه اول مهر ۹۸، کارگران سد شوریجه سرخس در استان خراسان رضوی دراعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق عقب‌افتاده و مطالبات خود وارد دومین روز اعتصاب خود شدند.

یکی از کارگران سد شوریجه سرخس گفت: «کارگران سد شوریجه سرخس، ۱۰ روز از اسفندماه سال ۹۷ و ۶ ماه هم از سال ۹۸ حقوق عقب‌افتاه و سنوات دارند و به همین دلیل از روز گذشته دست به اعتصاب زدند.»

وی با تاکید بر نبود امنیت شغلی کارگران شاغل در این سد و تهدید اخراج آنها توسط مدیران اضافه کرد: «هر زمان اعتراضی نسبت به پرداخت حقوق و سنوات داریم، مدیران سد حرف از اخراج می‌زنند.»

این کارگر شاغل در ادامه گفت: «کارگران سد شوریجه سرخس سال گذشته حدود ۱۸۵ نفر بودند که امسال به دلیل عدم  پرداخت حقوق و سنوات به ۶۵ نفر رسیدند.»

یادآوری می‌شود، سد مخزنی شوریجه سرخس از نوع خاکی بوده و هدف از اجرای آن، تامین آب شرب شهرستان مشهد و تامین آب کشاورزی منطقه است؛ این سد بر روی رودخانه کشف‌رود در کیلومتر ۲ روستای پل‌گزی از توابع بخش مرزداران شهرستان سرخس قرار دارد.

اعتصاب رانندگان مرکز بهداشت کردستان در سنندج

روز دوشنبه اول مهرماه، رانندگان مرکز بهداشت استان کردستان در شهرستان سنندج نیز در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق عقب‌افتاده خود دست به اعتصاب زدند.

یکی از شاهدان در محل تجمع رانندگان مرکز بهداشت استان کردستان اظهار داشت: «حقوق این رانندگان زحمتکش ماهیانه ۲ میلیون تومان است که تاکنون نزدیک به ۴ ماه است که به آنها پرداخت نشده است.»

گفتنی‌ست که با شروع سال تحصیلی جدید، جامعه ایران با موج رو به افزایش تجمعات اعتراضی اقشار محروم جامعه، به‌خصوص کارگران محروم مواجه است. در شرایطی که فقر و گرانی بیداد می‌کند پرداخت نشدن حقوق ناچیز کارگران، بر مشکلات و وضعیت معیشتی بحرانی آنها افزوده است.

Share: