اعتصاب کارگران سیمان جوین در سکوت و سانسور رسانه‌ها

دومین روز اعتصاب کارگران سیمان جوین  نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

بنابه گفته یک منبع کارگری در کارخانه سیمان جوین، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، دومین روز اعتصاب کارگران سیمان جوین واقع در خراسان رضوی، در حالی پشت سر گذاشته شد که حتی رسانه‌های محلی نیز برای انتشار خبر آن تهدید شده‌اند.

فیلمی از اعتصاب کارگران و ترک کارخانه

به گفته این منبع خبری در کارخانه سیمان جوین، کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند که حتی صدای اعتراض آنها نیز منعکس نمی‌شود.

بنا به این گزارش، در تاریخ ۹ دی ماه سال ۹۹، کارگران سیمان جوین به علت عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به مدت ۱۲ سال، دست به اعتصاب زدند. روز دوم اعتصاب بین کارگران و کارفرما توافق حاصل شد که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود.

این منبع کارگری ادامه می‌دهد: «متاسفانه تا این لحظه کارفرما به هیچ‌کدام از وعده‌هایش عمل نکرده است و همین موضوع سبب شد که کارگران روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، مجددا دست به اعتصاب زده و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.»

به گزارش نماینده کارگران، اعتصاب کارگران سیمان جوین همچنان ادامه دارد و کار در این کارخانه تعطیل شده است.

کارخانه سیمان جوین از طرف کارفرما با ۲ هزار میلیارد وام ساخته شده است و کوه‌های منطقه را نیز سند کرده است. اما نه مالیات و قسط وام را پرداخت می‌کند و نه حقوق حداقلی کارگران بموقع پرداخت می‌شود.

با وجود این که کارگران از سال ۸۹ به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق بارها دست به اعتصاب زده‌اند، اما هر بار با تهدید کارفرما، اعتصاب آنها با شکست مواجه شده است.

به گفته نماینده کارگران، کارفرمای کارخانه سیمان جوین با کارگران همانند ارباب و رعیت تنظیم می‌کند. به کارگران توهین کرده و زور می‌گوید و حتی برای تنبیه آنها، بعضا ۶ تا ۷ ماه حقوق پرداخت نمی‌کند. اما کارگران که از امینت شغلی برخوردار نیستند، از ترس اخراج و بیکاری ناچار هستند برای کارفرما کار کنند.

نماینده کارگران می‌گوید: «در دی ماه ۹۹ توافق شد که قانون طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود و افرادی که نماینده کارگران بوده و مطالبات آنها را پیگیری می‌کردند، اخراج نشوند. اما پس از گذشت ۵ ماه، نه تنها هیچ‌کدام از توافقات انجام نشد بلکه نمایندگان کارگران نیز اخراج شدند.»

وی افزود: «این موضوع باعث شد که از روز گذشته (سه‌شنبه) کارگران مجددا دست به اعتصاب زده و کارخانه تعطیل شده است.»

از قرار معلوم دادستان و فرماندار تلاش می‌کنند که موضوع اعتصاب کارگران سیمان جوین رسانه‌ای نشود. چرا که پیش از این کارفرما به این ارگان‌ها کمک مالی هنگفتی کرده است و اکنون انتظار دارد که آنها از وی حمایت کنند.

Share: