اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی مارون و اعتراض کارگران شرکت سروش گلدیران به بیکاری خود

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی مارون

علت اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی مارون که در ششمین روز از اعتراض خود به سر می‌برند، عدم توزیع برابر خدمات عمومی و اجتماعی به کارکنان پیمانکاری، اعلام شده است.

آنها در ادامه اعتراض خود در روز پنجشنبه ۱۴ آذرماه از حضور در رستوران و سرو غذا خودداری کردند. مطابق این خبر، رستوران شماره ۲ شرکت پتروشیمی مارون که محل سرو وعده‌های غذایی برای کارگران و نیروهای پیمانکاری این شرکت است، روزهای اخیر را بدون توزیع غذا پشت سر نهاده است.

برخی از کارگران طی روزهای اخیر توسط اداره حراست در این شرکت احضار و به آنها تذکر داده شده است.

اعتراض کارگران شرکت سروش گلدیران به بیکاری خود پس از تعطیلی شرکت

در خبر دیگر آمده است که ۳۵  کارگر سروش گلدیران از بیکاری خود بعد از قطع همکاری پیمانکار مربوطه و تعطیلی شرکت خبر داده‌اند.

کارگران این واحد تولیدی که تعداد آنها حدود ۳۵ نفر اعلام شده است، می‌گویند که بیش از سه سال است که پیمانکار مربوطه کار را تعطیل کرده است؛ و نتیجه این شده که در نهایت، آنها کاملاً بیکار شده‌اند.

کارگران شرکت سروش گلدیران که تهیه دکوراسیون شرکت ال جی را برعهده دارد، دلیل بیکاری خود را «پیمانکاری شدن کار» می‌دانند. آنها در این‌باره می‌گویند: «بعد از اینکه پیمانکار کار را متوقف کرد، به دلیل ماهیت متفاوت کار نتوانستیم در بخش‌های دیگر گلدیران استخدام شویم و در نتیجه همگی مجبور شدیم سراغ کارهای دیگر برویم.»

یادآوری می‌شود که کار تولید در این شرکت در سال ۹۴ به حالت نیمه متوقف در آمد و حدود یک سال  پس از آن، این کارگاه که در شورآباد تهران واقع شده بود، کاملاً تعطیل شد؛ کارگران این واحد که کارگران نیمه‌متخصص صنایع الکترونیک بودند، بعضاً در مشاغل غیرمرتبط که هیچ ربطی به تخصص آنها ندارند، جذب شدند.

Share: