کارگران پروژه‌‌ای شرکت پیمانکاری ناورود در پتروپالایش کنگان اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به اعمال نشدن افزایش ۳۸ درصد حقوق کارگران صورت گرفت. در شرکت پیمانکاری ناورود در پتروپالایش کنگان  قوانین کمپین ۲۰/‍۱۰ رعایت نشده و همچنان کارگران ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت می‌باشند.

این اعتصاب در روز پنجشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۱ آغاز شده است. کارگران خواهان برقراری قوانین کمپین مبنی بر ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت می‌باشند. کارگران شرکت پیمانکاری ناورود در پتروپالایش کنگان همچنین نسبت به کیفیت پایین غذای پرسنل اعتراض دارند.‌ آنها همچنین خواستار بالا بردن سطح بهداشتی خوابگاه‌های این شرکت شدند.

کارگران پیمانکاری ناورود در پتروپالایش کنگان اواسط اردیبهشت‌ماه۱۴۰۱ نیز در اعتراض به انجام نشدن خواسته‌هایشان به همراه کارگران چندین شرکت پیمانکاری دیگر اعتصاب کرده بودند. مقامات دولتی و مسئولین شرکت در آن زمان به آنها وعده رسیدگی و اجرای خواسته‌هایشان را داده بودند. اما باگذشت زمان به وعده‌های خود عمل نکردند.

خواسته‌های کارگران پروژه‌ای درکمپین ۲۰/۱۰

خواسته‌های کلی کارگران پروژه‌ای در کمپین ۲۰/۱۰ به شرح زیر است:

یکم ـ افزایش حقوق‌های سال ۱۴۰۱ بر اساس بخشنامه شورای عالی کار. نظارت بر نحوه افزایش برعهده مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه است.

دوم ـ کلیه شرکت‌های پیمانکاری مکلف به پرداخت بیمه واقعی و دقیق، نزد سازمان تامین اجتماعی شوند.

سوم ـ پرداخت قدرالسهم شرکت‌‌های پیمانکاری (۴ درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور) تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی انجام شود.

چهارم ـ نظارت وزارت کار بر بهداشت و رفاه کارگران در حین کار و پیگیری رفع کمبودهای آنها.

سال گذشته نیز کارگران اعتصابی در بیش از ۲۰ استان کشور حول همین خواسته‌ها دست به اعتصاب زدند. این خواسته‌ها چنان فراگیر بود که تعداد کارگاه‌های اعتصاب کننده به بیش از ۱۰۰ کارگاه رسید. بدون شک کارگران پروژه‌ای و دیگر کارگران اعتصابی، تنها با پایداری و همبستگی است که می‌توانند به خواسته‌های خود دست یابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.