کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه دستمزد خود اعتصاب دارند. کارگران این شرکت می‌گویند که پیمانکار ۲ هفته پیش، مبلغ صورت وضعیت خود را دریافت کرده، اما از پرداخت دستمزدهای معوقه خودداری ‌می‌کند. پیش از این کارگران این شرکت خواستار اعمال اضافه حقوق مصوبه دولت شده بودند.

کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر خواهان اعمال مصوبات کمپین ۲۰/۱۰ می‌باشند. مسئولین این شرکت پیمانکاری، پیش از این با این طرح موافقت کرده بودند. اما با گذشت زمان مخالفت خود را با اعمال این طرح اعلام کرده‌اند. کارگران در حال حاضر به صورت ۲۴ روز کار و ۶ روز مرخصی می‌باشند.

مسئولین شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر، همچنین اعلام کردند که افزایش ۳۸ درصدی دستمزد کارگران را اعمال نخواهد کرد. به این صورت توافق‌نامه ۱۰ اردیبهشت مدیر منطقه ویژه و نماینده کارگران پروژه‌ای در رابطه با ۳۸ درصد افزایش دستمزد و ۱۰ روز مرخصی انجام نخواهد شد.

مقامات دولتی و صاحبان شرکت‌های پیمانکاری پیش از این وعده اجرا شدن این دو خواسته کارگران را داده بودند.

اعتصاب سراسری کارگران شرکت نفت در کمپین ۱۰/۲۰

کارگران شرکت نفت در سال گذشته با شرکت در یک اعتصاب سراسری گسترده، با وعده‌های پیمانکاران و وزارت نفت به ‌سر کار برگشتند. اما پس از مدت کوتاهی وعده‌ها روز کاغذ ماند. در بسیاری از شرکت‌ها، کارگران در چندین نوبت دوباره دست به اعتصاب زدند. اما پیمانکاران و مدیران پالایشگاه‌ها و صنایع با سردواندن کارگران حاضر به برآورده کردن خواسته‌های کارگران نشدند. هدف آنها خسته کردن کارگران و وادار کردن آنها به تن دادن برای حقوق‌های ناچیز و شیفت‌های اجباری کاری بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.