اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله و کارگران شهرداری دشت آزادگان

 اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و وعده‌های پوچ مسئولان وارد دومین هفته خود شد.

روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹، در حالی اعتصاب کارگران شهرداری کوت‌عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق، وارد دومین هفته خود شد که طی این مدت از جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر اجتناب کرده و این اقدام موجب انباشت زباله در خیابان‌ها شده است.

شهردار کوت‌عبدالله علی‌رغم وعده و وعیدهایش، نه موفق به شکستن اعتصاب کارگران شده است و نه تلاش‌هایش با همکاری فرمانداری شهرستان کارون منجر به حل مشکل جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر شده است.

لازم به یادآوری است که کارگران شهرداری کوت‌عبدالله طی سال ۹۹، برای چندمین بار است که دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی می‌زنند.

اعتصـاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دشت آزادگان نسبت به پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق وحق بیمه
اعتصـاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دشت آزادگان

روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹، برای دومین روز ،کارگران شهرداری دشت آزادگان در اعتراض به پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق و حق بیمه از رفتن بر سر کار خودداری کردند و مقابل فرمانداری دشت‌آزادگان در استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار نمودند.

کارگران شهرداری از پرکارترین و زحمت‌کش ترین کارگران هستند که همیشه با مشکل دستمزد مواجه بوده‌اند. شایان ذکر است که کارگران شاغل و بازنشسته شهرداری آبادان نیز روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹، درادامه اعتراضات ادامه‌دار خود نسبت به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق، حق بیمه و مطالبات دیگر و وعده‌های بی‌نتیجه، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهرستان در استان خوزستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

Share: