اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و سرکوب و بازداشت آنها توسط ماموران انتظامی

‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه بدنبال نپرداختن به موقع حقوق و مزایا و دیگر مطالبات‌شان روز پنجشنبه ۱۹اردیبهشت ماه ۹۸ دست به اعتصاب زدند. کارگران هفت‌تپه همچنین در اعتراض به ادامه کاری شورای اسلامی کار و باز گشت قایم مقام شرکت دست به اعتراض زدند.

بدنبال این حرکت اعتراضی حق‌طلبانه کارگران در محل کارخانه ، دست‌کم ۲۰ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه توسط پلیس امنیت بازداشت و احضار شدند.

ماموران نیروی انتظامی اقدام به سرکوب و بازداشت 5 نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه کردند. همچنین 15 کارگر دیگر نیز توسط ماموران اطلاعات احضار شدند.

خبرهای واصله  ناظر بر این است که کارگران مصمم و محکم همچنان خواهان مطالبات خود هستند.

شایان ذکر است که این اولین تجمع اعتراضی بازنشستگان نیشکر هفته‌تپه نیست، این کارگران سال گذشته (۹۷) نیز دست به تجمعات اعتراضی گسترده‌ای زدند و در آن تجمعات اعتراضی، آنها خواستار دریافت سنوات سال‌های ۹۵ و ۹۶ خود شدند.

همچنین بر اساس گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، طی روزهای گذشته نمایندگان شورای اسلامی کاردر هفت‌تپه، دیداری با نمایندگان سازمان جهانی کار در تهران داشته‌اند. برنامه‌ریزی برای انجام ‌این ملاقات توسط کارفرمای شرکت اسدبیکی صورت گرفته بود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای نوشته است که شورای اسلامی کار یک‌ تشکل کارگری نیست؛ یک ‌تشکل کارفرمایی است که تنها در خدمت منافع کارفرما قرار دارد که برای رسیدن به منافع حقیر خود، منافع عمومی کارگران را فدای منافع کارفرماها می‌کنند.

این نهاد دست ساخته دولت و کارفرما، ربطی به منافع مستقل کارگران ندارد؛ ما بار ها اعلام داشته‌ایم که تشکل‌های کارگری باید مستقل از دولت و کارفرما تشکیل شوند تا بتوانند در خدمت منافع کارگران قرار گیرند.

این‌ از ویژگی تشکل‌های مستقل کارگری است که در مقابل هر گونه مماشات، تطمیع و منفعت‌های ضد کارگری ایستادگی می‌کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشته است که شورای اسلامی کار، یک نهاد دولتی است که تنها در راستای منافع صاحبان سرمایه ایجاد شده تا منافع طبقاتی کارگران را قربانی منافع صاحبان سرمایه بکند.

I K

Share: