اعتصاب کارگران و جوشکاران پالایشگاه بید بلند۲ بهبهان در اعتراض به وضعیت حقوق خود

کارگران پالایشگاه بید بلند۲ به همراه جوشکاران شرکت‌هایی که در این پالایشگاه مشغول کار هستند دست به اعتصاب زدند. روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، کارگران پالایشگاه بید بلند۲ بهبهان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. جوشکاران شرکت‌های سازه «پاد تهران» و «شالوده شایان» نیز با همراهی کارگران پالایشگاه دست به اعتصاب زدند.

کارگران اعتصابی پالایشگاه بید بلند۲ می‌گویند که طبق قرارداد اداره کار، این شرکت‌ها موظف هستند حقوق آنها را مطابق با قانون، ۳۵ درصد افزایش دهند. اما مسئولین مربوطه از این قانون سرباز زده و از افزایش حقوق امتناع می‌کنند.

بنابر گفته کارگران، حتی پس از گذشت سه ماه از سال جدید، این شرکت‌ها هیچ‌گونه قراردادی با آن‌ها امضا نکرده و حقوق آن‌ها نیز افزایش نیافته است.

کارگران معتقدند حقوق آن‌ها باید ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد. زیرا حقوق آنها در سال گذشته ۴ میلیون تومان بوده که شرکت‌ها باید طبق قانون کار، حقوقشان را تا میزان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌دادند. اما مسئولین شرکت‌ها به کارگران و کارمندان گفته‌اند؛ نهایتا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه خواهد شد. البته حتی همین مبلغ نیز تا کنون به حقوق‌ کارگران اضافه نشده است.

کارگران گفته‌اند مأموران حراست و پاسگاه انتظامی بید بلند، با خشونت و سرکوب، جلوی اعتصاب و تجمع آنها را می‌گیرند. اما با وجود این، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، کارگران و جوشکاران پالایشگاه دست به اعتصاب زده و از مسئولین پالایشگاه بید بلند و شرکت‌های مربوطه، خواستار رسیدگی به حقوق از دست رفته خود شدند.

Share: