اعتصاب کارگران ٢٢ شرکت در عسلویه با خواست واکسیناسیون

شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: بنا بر خبرهای دریافتی روز ٢٧ مرداد کارگران پروژه ای ٢٢ شرکت نفتی در عسلویه برای دومین روز با خواست واکسیناسیون رایگان دست به اعتصاب زدند. این کارگران در روز گذشته مقابل کانکس مدیریت تجمع داشتند.

در برابر این اعتصاب مستقیما مدیریت پتروشیمی ها وارد مذاکره با کارگران شدند و امروز واکسیناسیون در ده تا از این شرکت ها شروع شده است و وعده داده شده که فردا ٢٨ مرداد کارگران ده شرکت دیگر نیز واکسیناسیون شوند. بنا بر خبر این واکسیناسیون با تقسیم بندی اولویت های سنی صورت میگیرد.

در حالیکه کارفرما اعلام کرده بود که در وهله اول تا سن ۶٠ سال واکسن میگیرند. کارگران با اعتراض خود آنرا به سن ۴٠ سال رساندند. این اعتراضات مقدمه ایست برای واکسیناسیون کارگران در تمام شرکت های موجود در عسلویه. گفتنی است که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی هفته گذشته طی بیانیه ای بر خواست واکسیناسیون فوری کارگران تاکید کرد و بلافاصله و با بلند شدن صدای اعتراضات برای این مطالبه کارگران در تعدادی از پتروشیمی ها واکسیناسیون شدند.

اینها همه آن بخش از کارگرانی هستند که در اعتصاب سراسری شرکت داشتند و با تحمیل مطالبات خود از جمله افزایش دو برابری مزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی و برخی بهبود ها در کمپ ها به سرکار بازگشته اند. این کارگران بعد از بازگشت به کار نیز پیگیر دیگر مطالبات خود از جمله بالا بردن استاندار کمپها و وضعیت غذا هستند.

تا همین جا اعتصاب دهها هزار کارگر نفت دستاوردهای مهمی برای این کارگران داشته است و فشار سنگین آن باعث شده که پیمانکاران در برابر اعتراضات آنان سریعتر عقب بنشینند. از جمله در همین مدت حقوقهای معوقه کارگران نیز در خیلی جاها تسویه شده است. هم اکنون اعتصاب کارگران پروژه ای نفت با قدرت ادامه دارد و کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

Share: