کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر که در سایت یک آن مشغول به کار بودند، دست به اعتصاب زدند. علت اعتصاب این کارگران کمبود حقوق ماهانه می‌باشد که خواهان افزایش آن هستند. یکی دیگر از خواسته‌های این کارگران اعتصابی، اجرای نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است.

اعتصاب همزمان پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در بوشهر و عسلویه

طبق اخبار رسیده از بوشهر، صبح روز ۵ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۱، چند مجتمع کارگری در پتروشیمی‌های جنوب کشور از جمله پتروشیمی بوشهر دست به اعتصاب زده‌اند. اعتصاب کنند‌گان عبارتند از:

‌ـ اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت پتروکیان، پیمانکاری راکی شاغل در پتروشیمی هنگام

ـ اعتصاب کارگران عسلویه

ـ اعتصاب کارگران پیمانکاری علی شهبازی شاغل در فاز ۱۹ عسلویه

خبرها حاکی است که این رشته از اعتصابات که مربوط به کارگران پروژه‌ای در شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد گسترده‌تر خواهد بود. به محض دریافت اخبار تکمیلی در این زمینه، خبرهای آن منعکس خواهد شد.

خواسته‌های کارگران اعتصابی

خواسته‌های کارگران اعتصابی در دیگر کارگاه‌های پالایشگاهی، مشابه خواسته‌های کارگران پتروشیمی بوشهر می‌باشد. اصلی‌ترین خواسته‌ها، همان افزایش حقوق‌ها متناسب با رشد تورم و اجرای نوبت‌کاری ۲۰ـ۱۰ می‌باشد.

 سال گذشته نیز کارگران اعتصابی در بیش از ۲۰ استان کشور حول همین خواسته‌ها دست به اعتصاب زدند. این خواسته‌ها چنان فراگیر بود که تعداد کارگاه‌های اعتصاب کننده به بیش از ۱۰۰ کارگاه رسید. اما دولت و کارفرمایان نه تنها در این زمینه اقدامی نکردند، که سعی بر تفرقه اندازی بین کارگران نمودند.

از یک طرف دولت و نیروهای سرکوبگر بودند که سعی بر شکستن اعتصاب و پایان دادن به حرکت‌های اعتراضی کارگران داشتند. از طرف دیگر کارفرمایان بودند که با وعده‌های حقوق بیشتر به برخی از کارگران فنی، سعی داشتند صف آنها را از دیگران جدا نمایند.

موضوع نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی، از جمله خواسته‌های این کارگران در سال گذشته نیز بود که به (طرح ۲۰ـ۱۰) معروف گردید.

بدون شک کارگران پتروشیمی بوشهر و دیگر کارگران اعتصابی در پروژه‌های دیگر، تنها با پایداری و همبستگی است که می‌توانند به خواسته‌های خود دست یابند. دولت و کارفرمایان از همین روز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه، شروع به اقداماتی در راستای اعتصاب‌شکنی انجام خواهد داد. اما تجارب سال گذشته نشان داد که نباید گول وعده‌های پوشالی را خورد.