کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دنا در عسلویه اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده می‌باشد. کارگران این شرکت، دستمزد ماه‌های تیر و مردادماه خود را دریافت نکرده‌اند. این اعتصاب از روز یکشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شده است. کارگران پروژه‌ای خواستار پرداخت به موقع دستمزد خود و اجرای کمپین ۲۰/۱۰ می‌باشند.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای پتروشیمی اسلام آباد غرب

همچنین کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی اسلام‌آباد غرب در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه اعتصاب کردند. این اعتصاب از روز یکشنبه۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شده است. کارگران این مجتمع که در استخدام شرکت پیمانکاری قیطاسی می‌باشند، دستمزد ماه‌های تیر و مرداد خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران پروژه‌ای هم اکنون در شهرستان اسلام آباد در حال ساخت مخازن شرکت پتروشیمی هستند. پیش از این در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و اجرای کمپین ۲۰/۱۰ اعتصاب کرده بودند. آن زمان به آنها وعده انجام خواسته‌هایشان داده شد. اما تاکنون اقدامی برای اجرای آن انجام نشده است.

دست باز کارفرما برای ضایع کردن حقوق کـارگران پیمـانکاری

در ماه‌های گذشته چندین اعتصاب کارگران پیمانکاری شرکت‌های پتروشیمی را شاهد بوده‌ایم. آنها خواهان رسیدگی به مطالباتشان از جمله افزایش دستمزد، داشتن امنیت شغلی، پرداخت به موقع دستمزد و اجرای کمپین ۲۰/۱۰ ‌می‌باشند. این کارگران همچنین به دلیل سختی و خطرات جانی حین کار، خواهان اعمال قانون سختی کار در رابطه با شغل خود هستند.

بیشترکارگران پیمانکاری تحت قانون کار نیستند. به این ترتیب سران حکومت، دست پیمانکاران در ضایع کردن حقوق کارگران باز گذاشته شده است. در مناطق آزاد هرگاه اخراج کارگری از سوی هیات رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما می‌تواند کارگر را به کار باز نگردانده و حقوق دوران بلاتکلیفی را بعنوان خسارت اخراج بپردازد. وزارت نفت هم بعنوان کارفرمای مادر در کار شرکت‌های پیمانکاری دخالت نکرده و هیچ پشتیبانی از کارگران انجام نمی‌دهد.