امروز یک‌شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱، کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دنا واقع در عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه‌ دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این کارگران دستمزد ماه‌های تیر و مرداد را دریافت نکرده‌اند.
اخبار اعتراضات بخش‌های مختلف کارگران و کارکنان صنایع نفت را از رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران دنبال کنید. /اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۰ شهریور ۱۴۰۱