اعدام نوید افکاری به عنوان سمبل ده‌ها میلیون‌ معترض ایرانی؛ بیانیه تشکل‌های کارگری و بازنشستگان

شش تشکل کارگری و بازنشستگان با انتشار بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را به مثابه اعدام کسی که ده‌ها میلیون مردم معترض را نمایندگی می‌کرد، برای مقابله با اعتراضات مردم ایران دانسته و آن را شدیدا محکوم کرده‌اند.

متن بیانیه:

تمام ارکان، ارگا‌ن‌ها و دستگاه‌های حکومت بسیج شدند و نوید افکاری را به قتل رساندند.

نوید افکاری زندانی سیاسی بازداشت شده در جریان خیزش توده‌ای مرداد ٩٧ بامداد ٢١ شهریور ٩٩ با بسیج تمام ارکان حکومت برای مقابله با ده‌ها میلیون مردم معترض ایران، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد.

نوید افکاری به نمایندگی از اکثریت مردم ایران، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و دانشجویان و هر انسان منزجر از فقر، گرسنگی، زندان، شکنجه، اعدام، کشتار و به نمایندگی از همه انسان‌های آزادیخواه اعدام شد.

نوید افکاری سمبل میلیون‌ها انسان بود که خیزشهای ٨٨، ٩۶ و ٩٨ را رقم زدند و عزم خود را برای پایان دادن به همه مصیبت‌ها و نکبت‌هایی که بر سرشان‌ آوار شده بود، جزم کرده بودند. حکومت این را به خوبی درک کرده است که جامعه دیگر قتل و کشتار و شکنجه و اعدام را بر نمی‌تابد و سکوت نخواهد کرد. خیزش‌های ٨٨ تا ٩٨ را به چشم دیده است و امروز انزجار از سیستم قتل و کشتار و گرسنگی توده‌ای در ازای دزدی‌ها و غارتگری‌های سازمان‌یافته در تمام ارکان قدرت در وجود مردم را کاملا حس می‌کند.

 قتل نوید و نویدها علی‌رغم اعتراضات مردم ایران و سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق انسان و حتی باشگاه‌های ورزشی، واکنشی به مردم خشمگین ایران بود. واکنشی جبونانه تا بلکه جامعه معترض و تشنه آزادی، رفاه و خوشبختی که به میدان آمده و فریاد دیگر بس است را سر می‌دهد، به عقب‌نشینی و سکوت وادار کند!

نباید بیشتر از این اجازه داد تا نویدهای دیگری که هم اکنون در زندان و اسارت هستند را اعدام کنند.

هزاران انسان به تنگ آمده از این جهنم تحمیلی که به خاطر پایان دادن به آن در خیزش‌های ٨٨ تا ٩٨ شرکت کرده و بازداشت شده‌اند، همچنان زیر شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری هستند. تعداد زیادی محکوم به اعدام شده‌اند و هر لحظه بیم آن می‌رود که به قصد انتقام جویی و زهر چشم گرفتن از مردم، اعدامشان کنند.

باید متحدانه دست به کار شویم و نگذاریم اعدام‌شان کنند. خانواده‌های این زندانیان باید جلو بیافتند و در مقابل زندان‌ها اقدام به تجمع دستجمعی کنند و به همه مردم فراخوان حمایت دهند. ما مردم وظیفه داریم برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و آزادی در کنار خانواده‌های زندانیان باشیم، آنها را حمایت و در تجمعات‌شان وسیعا شرکت کنیم. همه زندانیان سیاسی را باید از زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها نجات داد.

٢۴/۶/١٣٩٩

١- اتحاد بازنشستگان ایران

٢- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٣- سندیکای نقاشان البرز

۴- شورای همبستگی کارگری

۵- گروهی از فعالین کارگری سقز

۶- گروهی از فعالین لغو کار کودکان

Share: