روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ خانواده زندانیان محکوم به اعدام، برای ششمین روز متوالی در برابر قوه قضاییه دست به تجمع زدند. اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند.

نیروهای امنیتی به خانواده زندانیان محکوم به اعدام گفتند: «همانطور که دیروز با شما برخورد کردیم، امروز نیز اجازه تجمع در این محل را ندارید.»

تجمع خانواده زنـدانیان محکوم به اعدام از کرج شروع شد و همچنان در تهران، در برابر قوه قضاییه، برای ششمین روز ادامه دارد. آنها خواهان لغو حکم اعدام عزیزان خود می‌باشند.

خانواده‌ها پلاکاردهایی در دست دارند که روی آنها این عبارات دیده می‌شود:‌ «اعدام نکنید» «نه به اعدام». در این گردهمایی تعداد زیادی زنان، مادران سالخورده و کودکان حضور دارند.

روز گذشته (یکشنبه) در حمله نیروهای امنیتی به تجمع خانواده زنـدانیان محکوم به اعدام، حدود ۲۰ نفر بازداشت شدند. بنا به گزارشات، بیشتر بازداشت‌شدگان تا آخر شب آزاد شده و چند نفر همچنان در بازداشت می‌باشند.

خانواده زنـدانیان محکوم به اعدام که در این گردهمایی شرکت دارند، اعلام کرده‌اند که تا رسیدن به خواسته‌شان که لغو حکم اعدام فرزندان و عزیزانشان است، به تجمع خود ادامه خواهند داد.

سران حکومت در هراس از گسترش اعتـراضات، تلاش می‌کنند با اجرای حکم اعـدام در مورد کسانی‌ که قربانی سیاست‌ها اقتصادی و اجتماعی آنها هستند، جو سرکوب را در جامعه گسترش دهند.