01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

اعضای هیات مدیره کانون انجمن های کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان انتخاب شدند.

دیروز با تصویب هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کردستان ، اعضای هیات مدیرها این کانون تعیین سمت شدند.

انتخاب سمت های اعضای هیئت مدیره جدید کانون استانی به شرح زیر میباشد:

میکائیل صدیقی(مریوان) ؛ رئیس هیت مدیره

یوسف عبدالکریمی (سقز) ؛ نایب رئیس

عرفان فخری(کامیاران) ؛  خزانه دار

حسن عزتی (بانه)  ؛  دبیر اول

حسن توانگر (سقز) ؛ عضو اصلی

آرش کرمی (دهگلان) ؛  بازرس 

کانون انجمن های کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان با ۹ انجمن در استان و با عضویت تقریبا ۵۴ هزار نفر عضو از کارگران و استادکاران ساختمانی، بزرگترین تشکل کارگری استان می باشد .