روز گذشته در جریان کنفرانس تصویری ولادیمیر زلسنکی رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان یونان، اعضای گردان فاشیستی آزوف او را همراهی کردند. حزب کمونیست یونان روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای نمایش «شرم آور و مشمئز کننده در پارلمان یونان، با حضور سربازان گردان نازی آزوف در جریان کنفرانس تلفنی ولدیمیر زلنسکی» را محکوم کرده است. حزب کمونیست یونان از پیش اعلام کرده بود که این جلسه ی پارلمان را تحریم کرده و در آن شرکت نخواهد کرد.

سخنرانی زلنسکی شامل پیام های ضبط شده از دو عضو گردان آزوف نازی بود که با روس ها در اوکراین می جنگند.

دفتر مطبوعاتی حزب کمونیست یونان در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر شد، تاکید کرد:

حتی شرم امروز در پارلمان و در سخنرانی زلنسکی شرمنده شد، زیرا احزاب مدافع ناتو نازی های گردان آزوف را تشویق کردند. این همان چیزی است که دستورالعمل ها و تعهدات ناتو ایجاب می کند، دلیل کافی برای درستی نظرات حزب کمونیست یونان.

لازم به ذکر است که در نشست ویژه پارلمان برای سخنرانی زلنسکی، نمایندگان دموکراسی نوین (ND)، سیریزا، پاسوک-کینال و نماینده MERA25 حضور داشتند. حزب کمونیست یونان این مراسم را تحریم کرده بود.

گروه پارلمانی حزب کمونیست یونان (KKE) با ارسال نامه ای خطاب به رئیس پارلمان یونان در تاریخ ۳۱/۳/۲۰۲۲ رسماً اعلام کرد که نمایندگان این حزب در سخنرانی ولادیمیر زلنسکی در این هیئت شرکت نخواهند کرد.

از سوی رسانه ها و دولت های غربی کوشش بسیاری صورت می گیرد تا حضور قدرتمند نازی ها در اوکراین نادیده گرفته شود.