سال به سال بر تعداد استانهای بیابانی کشور افزوده می‌شود که نتیجه بی‌توجهی و سیاست‌های تخریب‌گر دولتی می‌باشد. محیط زیست ایران که یکی از سرشارترین و متنوع‌ترین محیط‌های زیست منطقه بود، با سرعت تمام به سوی کویری شدن پیش می‌رود.

عباسعلی نوبخت، رئیس جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مراسم معارفه خود پرده از فاجعه‌ای عظیم در مورد بوم زیست ایران برداشت. وی اعتراف کرد که در طول ۱۶ سال گذشته تعداد استانهای بیابانی کشور از ۱۴ استان به ۲۱ استان افزایش یافته است.

فرصت‌ها از دست رفته و زمان زیادی نداریم

نوبخت در مورد افزایش استانهای بیابانی به دولت و کارگزاران دولتی هشدار داد که: «زمان زیادی از دست رفته است و زمان زیادی نداریم». وی با اشاره به تخریب کلان جنگل‌ها و هجوم ریز‌گردها تأکید نمود که سرعت تخریب محیط زیست در ایران به شدت افزایش یافته و برای احیای آن فرصت زیادی باقی نمانده است.

عباسعلی نوبخت روز ۵ تیرماه ۱۴۰۱ طی حکمی از طرف وزیر جهاد کشاورزی، به جای مسعود منصور، به عنوان رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معرفی شد. نوبخت در این مراسم به جنبه‌های مختلفی از تخریب محیط زیست کشور طی سالیان گذشته پرداخت. وی سعی نمود با دادن آمار و ارقام‌های مستند، حجم فاجعه‌ای که در مورد محیط زیست کشور به وجود آمده است را برای حاضران عینی‌تر نماید.

 افزایش استانهای بیابانی کشور موجب مهاجرت و تخلیه شهرها می‌شود

سرپرست جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران گفت که استانهای بیابانی کشور ۶۶ درصد افزایش یافته است. امری که هشداردهنده خطرات جدی برای این استا‌نها و دیگر استانهای همجوار آنها است. نوبخت در مورد مناطق بحرانی تولید ریزگردها نیز به آمار بزرگی اشاره کرد و گفت که مناطق بحرانی برای ریزگردها نیز حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.

افزایش ریزگردها ناشی از خشک‌شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها و خشک شدن رودهای کشور می‌باشد. پدیده‌ای است که علاوه بر تهدید سلامتی شهروندان، انواع خطرات زیست محیطی دیگری را به همراه دارد. سابقه این تهدید در گذشته نشان داده است که وجود مداوم ریزگردها در هر منطقه‌ جغرافیایی، موجب کوچ و مهاجرت ساکنان آن منطقه شده و تخلیه شهر و روستاها را به دنبال دارد.