افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند دلیل تورم افسار گسیخته باشد

سران حاکمیت با این استدلال که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم می‌شود جلوی آن ایستاده‌اند.

با توجه به تورم سرسام‌آور در۵ ماه گذشته افزایش دستمزد سال جاری گوشه‌ای از سفره کارگران را حتی برای چند ماه هم پر نکرد. افزایش دستمزد امسال کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم نبوده است. اشکال اصلی هم درتعیین افزایش دستمزد کارگران با تورم سال قبل می‌باشد.

افزایش دستمزد کارگران همواره عقب‌تر از تورم است

ثابت بودن دستمزدها در ۸ سال جنگ باعث عقب ماندن همیشگی دستمزدها از تورم شده است. برای رفع این مشکل نیاز به حاکمیتی است که دفاع از حقوق کارگر را سرلوحه کار خود قرار دهد. در حال حاضر سران حکومت هر گونه افزایش دستمزد کارگران را مترادف افزایش تورم می‌دانند. این نگرش اشتباه باعث شده که با هر گونه اضافه دستمزد مخالفت شود. در حالیکه افزایش ۲۶ درصدی حقوق کارگران به نسبت سال ۹۹ کمتر از ۲درصد بر تورم کل تاثیر داشته است. کارشناسان تاثیر کمتر از ۲ درصدی بر تورم کل را دال بر این می‌دانند که سهم دستمزد در تولید نزدیک به ۷ درصد است. به این ترتیب فرضیه «افـزایش دستمزد کـارگران موجب بالا رفتن هزینه تولید و افزایش تورم است» در کل منتفی می‌شود.

کارگران در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند

کارگران سالهای است که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پس افزایش دستمزد کـارگران نمی‌تواند بروی افزایش تقاضا و در نهایت بالا رفتن تورم تاثیر جدی داشته باشد. برای کنترل تورم بایستی آن را از محل‌های مشخص خصوصا عملکردهای دولت و بانک مرکزی دنبال کرد. افـزایش دستمزد کارگران ضرورتی است که هیچ انسان شریفی نمی‌تواند در مقابل آن ایستادگی کند.

 عوامل افزایش تورم در کشور

عوامل متعددی بر ایجاد تورم اثردارند. مهمترین دلیل افزایش تورم کسری بودجه و افزایش مخارج دولت است. بروکراسی حاکم و افزایش حجم بدنه حاکمیت بخصوص هزینه‌های سرکوب از عوامل افزایش مخارج دولت است. افزایش مخارج دولت بدلیل تراز نبودن درآمدها و هزینه ها باعث افزایش تقاضا و کسری بودجه می‌شود.

تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی عملی می‌شود. بانک مرکزی نیز برای تامین استقراض اقدام به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی می‌کند.

 سیاستهای بمب سازی و سلطه طلبی حاکمیت علت اصلی افزایش تورم

تبلیغات گمراه کننده افـزایش دستمزد کارگـران را علت تورم می‌داند. درحالیکه باید علت اصلی تورم را در سیاستهای چپاولگرانه و سرقت سرمایه‌های مردم دید. نابودی سرمایه‌های کشور را باید در پروژه بمب‌سازی و سلطه‌طلبی بر خاورمیانه و صدورتروریسم به سایر کشورهای جهان دنبال کرد. سیاستهای آگاهانه سران حاکمیت برای به فقر کشاندن مردم باعث شده که طبقه متوسط در کشور نابود شود. بیش از ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند. به جرات می‌توان گفت همه کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. افزایش سریع حاشیه نشینی و ایجاد کلونی‌های بی کیفیت دلیلی بر این ادعا است.

تورم افسار گسیخته کشور در نبود افزایش دستمزد آینده مبهمی برای کارگران ایجاد کرده است. کشور در بحران و چالش‌های علاج ناپذیر غوطه‌ور است. وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جنگ اعلام نشده بین مردم و کارگران با حاکمیت را نشان می‌دهد. اعتراضات سوختبران در سراوان با بیش از ۴۰ کشته تا اعتراضات خوزستان و گسترده شدن آن به سراسر کشور نشان دهنده پتانسیل برای تغییر است. افزایش افسار گسیخته تورم چالش عظیمی است که احتمال خارج شدن حاکمیت از آن بعید به نظر می‌رسد.

Share: