افزایش هزار برابری هزینه تمدید، تعویض و ثبت نام دریافت کارت مهارت کارگران ساختمانی

پنجشنبه ۵ تیر ماه ۹۹، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران، از افزایش هزار برابری هزینه تمدید، تعویض و یا ثبت نام برای دریافت کارت مهارت کارگران ساختمانی، توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به شدت اعتراض کرد.

سیدهادی ساداتی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازنداران گفت: «با احتساب هزینه‌های جانبی پیش‌بینی می‌کنیم که هر کارگر ساختمانی برای تمدید کارت مهارت خود، می‌بایست تا ۱۵۰ هزارتومان پرداخت نماید که فشاری مضاعف بر این قشر زحمت‌کش وارد خواهد آمد.»

وی ضمن اعلام اعتراض شدید جامعه کارگری استان مازندران و هشدار نسبت به تبعات چنین تصمیمی گفت: «مجریان طرح می‌گویند، هزینه تمدید کارت مهارت کارگران ساختمانی، معادل یک روز دستمزد آنان است و این تصمیم قابل تجدید نظر نیست.»

ساداتی با اشاره به نشست اخیر کانون‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور که با حضور رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل شده بود، ضمن اعتراض نمایندگان کارگران به این تصمیم سازمان فنی وحرفه‌ای کشور، گفت: «کارگران به اجبار باید قوانین و دستورالعمل‌های سازمان‌هایی هم‌چون، تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای را بپذیرند و این سازمان‌ها نیز از این وضعیت نهایت بهره را می‌برند.»

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران افزود: «صحیح نیست که تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای، بخشی از کسری منابع مالی خود را از جیب کارگران تامین نمایند؛ موضوعی که بی‌شک تبعات خود را به دنبال خواهد داشت.»

وی ضمن اشاره به این که کـارگران ساختمانی از بحران “کرونا بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند، از رکود بازار کار این کارگران، در بیشتر ایام سال و مخصوصا ماه‌های اخیر صحبت کرد و گفت: «کارگران ساختمانی از آن جایی که کارفرمای مشخصی ندارند، مشمول بیمه بیکاری نیستند و اکنون در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند.»

دولت در شرایط بحرانی کشور از نظر اقتصادی، به انواع مختلف، دنبال جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصاد و خاموش کردن صدای اعتراض اقشار مختلف جامعه است؛ تا جایی که اکنون دست در جیب خالی کـارگران ساختمانی کرده تا شاید بتواند از این مهلکه نجات پیدا کند؛ فارغ از این که دست و پا زدن هرچه بیش‌تر در این باتلاق، صدای اعتراضات کارگران بیشتری را در پی خواهد داشت.

Share: