افزایش هزینه سبد معاش در مردادماه به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان

هزینه سبد معاش در پنج ماه نخست امسال، بیانگر افزایش حداقل هزینه‌های زندگی کارگران به ۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان است.

ارابه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی، همچنان به پیش می‌تازد؛ در چند ماه اول سال ۹۸، افزایش هزینه‌ها آنچنان سیر صعودی داشته است که حتی به صفر رسیدن نرخ آن در ماه‌های اخیر،  نمی‌تواند دردی را از هزینه سرسام‌آور سبد معاش خانوارهای مزدبگیرِ کارگری، درمان کند.

در روزهای ابتدایی مرداد ماه ۹۸، راهکار ارائه شده برای ترمیم دستمزد کارگران به صورت غیر نقدی و غیرریالی بود.

محاسبات نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال، حداقل هزینه‌های زندگی کارگران، ۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان زیاد شده است.

این رقم تقریباً دو برابر حداقل دستمزد دریافتی کارگران است؛ یعنی کارگران در این ۵ ماه، دو برابر دستمزدشان، متحملِ تورم هزینه‌های زندگی شده‌اند.

همین یک مولفه به تنهایی ضرورت نگرانی از وضعیت دستمزد کارگران را به خوبی نشان می‌دهد. هزینه‌‌های کمرشکن و طاقت‌فرسای معیشتی، تا امروز رمقی برای کارگران زحمتکش و محروم باقی نگذاشته ولی در این برهه زمانی مقامات دولتی و در مرحله بعد کارفرمایان، کوچکترین قدمی در جهت ارائه راه حل عملی برای کمترسازی مشکلات کارگران برنداشته‌اند.

چندی پیش روزنامه همدلی در خصوص افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزدها نوشت،‌ این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که مواد غذایی تورمی بیش از ۷۰ درصد را تجربه کرده است. معنی این وضعیت این است که زندگی اقشار ضعیف حتی از مرز خط فقر نیز عبور کرده و به پایین‌تر از خط بقا رسیده است.

این بحران در حالی مطرح است که برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی بروز این وضعیت را ناشی از اقدامات غلط دولت در اتخاذ سیاست‌هایی دانسته که به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شده است. گزارش مرکز آمار نیز از رکورد بالاترین تورم مواد غذایی در سال جدید سخن به میان آورده است.

Share: