افزایش چشمگیر دستمزد کارگران کشور؟

ابوالفضل فتح اللهی: امروز با وجود این که دستمزد کارگران ایرانی افزایش چشمگیری داشت اما تورم و افزایش تحریم‌ها سبب شد تا این مسئله نتواند کمکی به معیشت و رفاه زندگی کارگران کند….

Share: