احمد احمدی‌صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، روز۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، اعتراف کرد که تعداد کودکان کار تهران افزایش ۵ برابری داشته است. وی که در اولین نشست کارگروه ویژه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کرد، خواستار توجه قرارگاه اجتماعی شهر تهران به افزایش گسترده پدیده کودکان کار و معتادین متجاهر شد.

همزمان با برگزاری سومین جلسه کارگروه‌های ویژه کودکان کار و معتادان متجاهر، ابتدا به آمارهایی در این زمینه‌ها اشاره شد. جلسه مزبور اولین نشست کارگروه ویژه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بود که از وظایف قرارگاه اجتماعی شهر تهران شمرده شده است.

احمد احمدی‌صدر دبیر قرارگاه اجتماعی تهران، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران نیز می‌باشد. وی در این جلسه به دو کارگروه اجرایی اشاره نمود که برای پیگیری دو موضوع کودکان کار و معتادان متجاهر تشکیل شده‌اند.

افزایش تعداد معتادین متجاهر و کـودکان کار تهران نسبت به سال گذشته

احمدی صدر در مورد وظایف کارگروه‌های تشکیل شده در این زمینه توضیح داد: «کارگروه‌های تشکیل شده، وظیفه‌شان پیدا کردن راه حل و اجرای اقداماتی برای بر طرف نمودن معضلات این دو مقوله اجتماعی می‌باشد.»

احمدی صدر در این نشست به مقوله کودکان کار پرداخت و در این زمینه گفت:

«طبق برآوردها و آمارهایی که از طریق بهداری، بهزیستی و شهرداری تهران در دست داریم، تعداد کودکان تهران، در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ هزار نفر بود. اما با برآوردهای اولیه‌ای که در این زمینه انجام شده، آمار کـودکان کار در تهران به سرعت رو به افزایش است. آمارهای بدست آمده نشان می‌دهد که تعداد کـودکان کار تهران در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده که نشان‌دهنده افزایشی ۵ برابری است».

دبیر قرارگاه اجتماعی تهران در ادامه همین سخنان به افزایش گسترده پدیده تکدی‌گری اشاره کرد و اضافه نمود: «در سال  گذشته آمار‌ها نشان می‌داد که تعداد متکدیان شهر تهران عددی حدود ۱۵۰۰ الی ۲ هزار نفر است. اما در حال حاضر تعداد متکدیان به عدد‌ بالایی رسیده است.»