افشاگری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره دروغ پردازی مدیرعامل در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی متنی که در کانال تلگرامی‌ این سندیکا منتشر شده است، دست به افشاگری در خصوص مصاحبه مدیرعامل شرکت واحد با خبرگزاری ایلنا و دروغ‌پردازی‌های وی زده است.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در متن خود نوشته است:

«خبرگزاری ایلنا که حیات خلوت مدیران شهرداری است، در هماهنگی با شرکت واحد و در حمایت از مدیرعامل این شرکت، این بخش از مصاحبه که دروغ‌پردازی مدیرعامل در مورد خدمات بیمه‌ای کارگران بوده است را حذف کرد.»

سندیکا در متن افشاگری خود ادامه می‌دهد: «دوم بهمن ماه ۹۹، مدیرعامل شرکت واحد با خبرگزاری ایلنا مصاحبه‌ای داشت که بخش اول آن مربوط به عدم تعویق خدمات بیمه‌ تامین اجتماعی به کارگران بود و در تیتر با این عنوان آمده بود: «خدمات بيمه‌اي پرسنل شركت واحد هيچ وقت با محدوديت يا كاهش مواجه نشده است.»

سندیکا در متن خود افزود: «مدیرعامل شرکت واحد ابتدا با دروغ‌پردازی قصد داشت، کتمان کند که بسیاری از کارگران در مقاطع زمانی مختلف به دلیل بدهی شرکت واحد دفترچه‌های درمانی‌شان تامین اعتبار ندارد و یا دفترچه جدید صادر نمی‌شود و خدمات دریافت غرامت ایام بیماری و … را با وقفه دریافت می‌کنند و بعضا از درمان به موقع محروم می‌شوند.»

در ادامه متن سندیکا آمده است: «همچنین کارگرانی که شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را کسب کرده‌اند، به دلیل بدهی شرکت واحد با تامین اجتماعی، باید ماه‌ها حتی تا یک سال در نوبت منتظر باشند تا پس از پرداخت ۴ درصد حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت شود تا با تاخیر طولانی بتوانند بازنشسته شوند و از آنان بهره‌کشی می‌شود.»

در متن سندیکا به یک نمونه اشاره کرده و می‌نویسد:

«در یک نمونه آقای محمد خلج به شماره پرسنلی ۵۵۱۳۳ شاغل در توقفگاه نازی‌آباد (سامانه۴) نزدیک به دو هفته است که برگه دفترچه بیمه همسرش تمام شده است و برای صدور مجدد دفترچه به شعبه مراجعه کرده، اما صدور دفترچه انجام نشده و مددکاری سامانه ۴ شرکت واحد نیز هنوز نتوانسته دفترچه برای ایشان بگیرد.»

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در متن  خود افزود: «مدیرعامل وقتی به خود آمد که متوجه شد نمونه‌های بسیاری از این تناقض گفته‌هایش در مصاحبه با ایلنا با حقیقت شرایط کارگران در مورد بیمه وجود دارد که در هماهنگی با خبرگزاری ایلنا، این بخش از مصاحبه خود با ایلنا را حذف کرد.»

سندیکا در ادامه می‌نویسد: «ایلنا که مشخصا از چندین سال قبل کمک مالی از شهرداری دریافت می‌کند، در درج اخبار و گزارش‌هایش که مربوط به شهرداری و سازمان‌های تابعه است، با مدیران شهرداری هماهنگ عمل می‌کند؛ از این نمونه می‌توان به محدودیت و حذف مصاحبه ایلنا با اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد نیز نام برد.»

pastedGraphic.png
Share: