افشای پشتک وارو زدن های شرکت های پیمانکاری در پتروشیمی صدف و سیکل ترکیبی پارس جنوبی عسلویه برای بالا کشیدن حقوق کارگران

به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، در پتروشیمی صدف عسلویه با پیمانکاری آقای پایدار، دغلکاری این پیمانکار به اوج خود رسیده است. هنوز دو ماهی از کمپین اضافه دستمزدها نگذشته است که بسیاری برای دهن کجی به این کمپین دست به اقداماتی بی سابقه زده اند تا کارگران را دلسرد کرده و ادعای قدرت می کنند. این پیمانکار حقوق کارگران را طبق ٢۵ روز زده برعکس همه ایران و کمتر از حقوق کمپین. در این پروژه وضعیت خوابگاهها کاملن افتضاح و زیر صفر است. وضعیت غذا نگفتنی و خیلی خیلی بد. سرویس کارگران را از مینی بوسهای بنز از رده خارج درب داغون گذاشته اند. از همه بدتر اینکه حقوق مرداد کارگران را نیز نپرداخته است.

همچنین تعدادی از پیمانکاران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی (بیدخون) افزایش حقوق کمپین را اعمال نکرده اند+ به ویژه شرکت سپاسد زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت فراب .

Share: