01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

«اما بگذارید به خاطر پیروزی‌های بشری بر طبیعت،زیاد از حد خودمان را گول نزنیم

«اما بگذارید به خاطر پیروزی‌های بشری بر طبیعت،زیاد از حد خودمان را گول نزنیم. زیرا طبیعت انتقام هر یک از این پیروزی‌ها را از ما خواهد گرفت. آری هر پیروزی در بادی امر نتایج مورد نظرمان را به ارمغان می‌آورد، اما در مراتب بعدی آثار پیش‌بینی نشدهٔ کاملا متفاوتی دارد که در اغلب اوقات نتایج نخست را لغو می‌کند.»/از کتاب دیالکتیک طبیعت – اثر فردریک انگلس

از انتشار کتاب انگلس حدود ۱۵۰ سال می‌گذرد. از آن زمان تاکنون تخریب و ویرانی طبیعت و محیط زیست ادامه یافته؛ جنگل‌ها و مرغزارها ویران شده؛ تپه‌ها و کوه‌ها تغییر شکل یافته؛ حیوانات و حشرات بیشماری نابود شده‌اند و آب و هوا با میلیون‌ها متر مکعب آلاینده و ریزگرد آلوده شده‌ است. در یک کلمه طبیعت و زمین ما با یک حمله‌ی بیرحمانه در حال نابودی است:اول، به دلیل سود و کسب ثروت و دوم به دلیل عدم درک جایگاه مهم زیستگاه و نتایج تخریب آن‌ها. همانطوری که انگلس اشاره می‌کند، طبیعت انتقام خود را با خشکسالی، بیماری‌های همه‌گیر، سیل‌های بنیان‌کن و گرمای فزاینده، از ما می‌گیرد. طبیعت را باید شناخت و بعد به تغییر شکل آن پرداخت، در غیر این‌صورت از ما انتقام خواهد گرفت.