کارگران شهرداری سده خواهان پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده و عیدی خود شدند. این کارگران خواهان پاسخگویی مسئولین در رابطه با پرداخت مطالبات خود هستند. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری سده با توجه به فرا رسیدن سال نو و پرداخت نشدن مطالبات‌شان وخیم است. آنها مجبور به گرفتن اجناس نسیه از فروشگاه‌ها برای گذران زندگی هستند.

یکی از کارگران شهرداری سده در این رابطه می‌گوید:

«با احتساب اسفندماه سه ماه است که دستمزد ما پرداخت نشده است. در عین حال تا امروز یکشنبه (۲۲ اسفندماه) که حدود یک هفته به پایان سال جاری باقی است، هنوز عیدی و پاداش ما پرداخت نشده است.»

شرایط زندگی برای این کارگران طاقت‌فرسا می‌باشد. اما مسئولین استانی و شهرستان هیچ توجهی به این موضوع ندارند. این کارگران از تاخیر در پرداخت مطالبات خود انتقاد دارند. یکی از آنها دراین رابطه می‌گوید:

«تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود ۱۳ کارگر شرکتی هستیم که در مجموعه شهرداری سده مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر پیمانکاری همیشه حقوق‌مان را با تاخیر چندین ماهه می‌گیریم، بماند. حالا چند هفته است که منتظریم پیمانکار عیدی و پاداش ما را بپردازد که هنوز خبری نیست.»

بی‌عملی شهرداری به عنوان پیمانکار مادر

در حال حاضر نیز پرداخت یک ماه حقوق و عیدی در آستانه تحویل سال هیچ مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد. مشکل اصلی این کارگران نداشتن امنیت شغلی و قراردادهای موقت است. کارگران شهرداری سده بدلیل قراردادهای کوتاه‌مدت امنیت شغلی ندارند.

 با تغییر شرکت‌های پیمانکاری قراردادهای متفاوتی با کارگران بسته می‌شود. بیشترین تلاش شرکت‌های پیمانکاری استثمار بیشتر کارگران است. بدلیل رانت و لابی قدرت که حامی این شرکت‌ها است، شهرداری‌ها تنها نظاره‌گر ضایع شدن حقوق کارگران هستند. در حالی که شهرداری به عنوان پیمانکار مادر طبق قانون بایستی حامی کارگران باشد. در حال حاضر شهرداری‌ هیچ تلاشی برای پرداخت مطالبات کارگران شهرداری سده انجام نمی‌دهند.